Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma toteutti yhteistyössä Pyöräilykuntien verkoston ja Kuntaliiton kanssa Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa -selvityksen keväällä 2018. Kyselytutkimus tehtiin nyt toista kertaa ja siihen vastasi yhteensä 150 kuntien pyöräilyn olosuhteista vastaavaa henkilöä tai työryhmää (51 % Suomen kunnista). Tuoreessa selvitysraportissa kerättyä dataa verrattiin vuonna 2010 toteutetun vastaavan selvityksen tuloksiin ja näin selvitys pystyy nykytilakartoituksen lisäksi valottamaan myös vajaan vuosikymmenen aikana tapahtunutta kehitystä pyöräily-Suomessa.

Jos pyöräilymääriä halutaan merkittävästi lisätä, on pyöräilyolosuhteita parannettava. Kun väestöltä kysytään, mikä saisi heidät pyöräilemään enemmän, nousee vastauksista poikkeuksetta toive paremmista pyöräilyn olosuhteista. Edelleen kuitenkin huomattava osa suomalaisista käyttää aivan lyhyilläkin arkimatkoilla autoa.

Kyselyn tulosten perusteella pyöräilyolosuhteisiin halutaan Suomen kunnissa panostaa yhä enemmän ja kuntien laatustandardit pyöräilyn osalta ovat nyt korkeammat kuin aikaisemmin. Kuitenkin samanaikaisesti pyöräilyolosuhteiden ja -määrien seuranta sekä tyytyväisyyskartoitukset eivät monessakaan kunnassa ole vielä arkipäivää, jolloin pyöräilyn edistämistoimenpiteiden perusta jää puuttumaan.

Tutustu:


 Kuva: KKI-ohjelma / Lauri Rotko