Miten tuloksista ja avustuksen käytöstä raportoidaan

 

Seuranta ja arviointi ovat olennainen osa KKI-kehittämishankkeita. Hankkeiden tuottamien raporttien ja seurantatietojen avulla KKI-ohjelma kokoaa tietoa hyvistä käytännöistä ja erilaisista toimintamalleista sekä levittää niitä valtakunnallisesti. KKI-ohjelma voi nostaa myös hanketukihaun kautta tuettuja hankkeita kehittämishankkeiksi, mikäli hanke täyttää kehittämishankekriteerit ja KKI-ohjelma katsoo tavoitteidensa kannalta tärkeäksi seurata hanketta tarkemmin.

 

KKI-kehittämisavustusta saaneet hankkeet sitoutuvat tallentamaan hanketietoja Laituri-hankeseurantajärjestelmään. Laituri-hankeseurantajärjestelmästä voit lukea lisää hanketoimijan käsikirjasta.


Hankkeiden tulee vastata päätöskirjeeseen kirjattuun raportointipäivämäärään mennessä sähköiseen seurantakyselyyn sekä palauttaa tiliselvitys liitteineen. Tiliselvityksen mukana palautetaan hankkeen kustannuspaikkaraportti ja tositetasoinen pääkirja kirjanpitäjän allekirjoituksella oikeaksi todistettuna.

Tutustu:

KKI-kehittämishanketuen seurantakysely 2018

 KKI-kehittämishanketuen seurantakysely 2019