Toimintakykyä työelämään

Portaissa

KKI kannustaa työyhteisöjä huomioimaan liikunnan ja terveellisten elintapojen merkityksen työkyvylle ja työhyvinvoinnille.

Työyhteisöt voivat hakea KKI-ohjelmalta taloudellista tukea toimintaan, joilla edistetään henkilöstön hyvinvointia liikunnan ja terveellisten elintapojen keinoin. Työyhteisöjä kannustetaan kehittämään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa toimintamalleja, jotka kannustavat henkilöstöä lisäämään fyysistä aktiivisuutta ja kiinnittämään huomioita terveellisiin elintapoihin. Tavoitteena on edistää henkilöstön fyysistä aktiivisuutta työssä, työmatkoilla ja vapaa-ajalla ja näin tukea liikunnallisen elämäntavan muodostumista.

KKI-ohjelman tukemissa hankkeissa kannustetaan huomioimaan erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat työyhteisön jäsenet. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa korostuu etenkin liian vähän liikkuvien tunnistamisessa ja heille järjestettävien palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa (liikuntapalveluketju).

Työyhteisöt KKI-ohjelman painopistealueena

KKI-ohjelman koordinoiman Toimintakykyä työelämään -kokonaisuuden tavoitteena on:

  • edistää työikäisen väestön terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä liikunnan ja terveellisten elintapojen avulla.
  • edistää työikäisten fyysistä aktiivisuutta työssä, työmatkoilla ja vapaa-ajalla ja näin tukea liikunnallisen elämäntavan muodostumista.
  • tukea ja edistää työyhteisöjen hyvinvointiohjelmia sekä kehittää niihin sopivia toimintatapoja yhteistyössä henkilöstön, johdon ja työterveyshuollon kanssa.