Mihin ja kenelle KKI-kehittämishanketuki on tarkoitettu

KKI-kehittämishanketuki on tarkoitettu myönnettäväksi terveysliikuntaa edistäville hankkeille, joissa kehitetään pitkäjänteisesti, laaja-alaisesti ja poikkihallinnollisesti toimintaa, joka tukee vähän liikkuvien työikäisten terveyttä ja hyvinvointia. Hankkeiden toiminnassa painotetaan laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden, sidosryhmien ja hallintokuntien välillä. Tavoitteena on vakiinnuttaa hankkeen uusi toimintamuoto osaksi järjestävän tahon normaalia järjestelmää.

 

Kehittämishankkeita kannustetaan huomioimaan KKI-ohjelman painopistealueita, jotka ovat:

 • liikuntaneuvonnan palveluketju,
 • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä edistävät mallit,
 • fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi sekä
 • arkiliikunnan (kävelyn, pyöräilyn ja luontoliikunnan) edistäminen.

KKI-ohjelma kannustaa vuodelle 2019 tukea hakevia huomioimaan luontoliikunnan osana hankkeen toteutusta.

Taloudellista tukea myönnetään hankkeille, jotka parhaiten täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Hankkeen päämääränä on kehittää paikallisilla/alueellisilla toimilla terveysliikunnan edellytyksiä ja rakenteita niin, että se aktivoi liian vähän liikkuvia työikäisiä liikunnallisen sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän elämäntavan pariin.
 • Hankesuunnitelma vastaa KKI-tavoitteita ja painopistealueita.
 • Hanke edistää merkittävästi poikkihallinnollista, -sektoraalista ja/tai -ammatillista yhteistyötä sekä laaja-alaista sidosryhmien verkostoitumista.
 • Hankkeen toimintamallin, ratkaisujen ja osaamisen siirrettävyys on otettu suunnittelussa huomioon ja niiden tulee olla hyödynnettävissä laajemmin kansallisesti.
 • Suunnitellut toimenpiteet edistävät hankkeen todellisten tarpeiden saavuttamista, tehostavat yhteistyötahojen välistä työskentelyä ja/tai parantavat toiminnan laatua.
 • Hankkeen toimintamallin vakiinnuttamissuunnitelma on selkeä ja perusteltu.
 • Hankkeen hakema avustus on korkeintaan 80 prosenttia kokonaiskuluista.

Avustusta ei voida myöntää perustutkimukseen, opinnäytetöihin, kaupalliseen toimintaan, rakentamiseen eikä organisaatioiden lakisääteiseksi tai normaaliksi katsottavaan perustoimintaan. Hankkeita, joiden päätarkoitus on tutkimus, kuntoutus, yksittäisen tapahtuman järjestäminen tai välineiden hankinta, ei tueta.

Huom! Tutustu erityisavustuksen ehtoihin ja rajoituksiin vuodelle 2019.