Liikuntaneuvonnan tila

Työikäisten liikuntaneuvonnan tila 2019 -selvitys kuvaa liikuntaneuvonnan nykytilaa ja kehitystä Suomessa. Selvityksen mukaan työikäisille kohdennettu liikuntaneuvonta toteutuu poikkihallinnollisena lähes joka toisessa (46 %) Manner-Suomen kunnista. Näistä 136 kunnasta 20 käynnisti liikuntaneuvontaa hankerahoituksella ja loput 116 kuntaa oli vakiinnuttanut toiminnan. Tutustu selvitykseen ja kurkkaa, mikä on oman kuntasi ja maakuntasi liikuntaneuvonnan tila!

Työikäisten liikuntaneuvonnan tila 2019

 Liikuntaneuvonnan kuntakartan voi avata myös tästä.