Arkiliikunnan olosuhteet

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on mukana edistämässä valtakunnallisesti arjen ympäristöjen kehittämistä liikuntaan suosiviksi. Terveyttä edistävän liikunnan olosuhteiden keskeisiä kehittämiskohteita ovat yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, lähiliikuntapaikkojen sekä lähivirkistys- ja luontoalueiden olosuhteiden ja saavutettavuuden parantaminen.

Terveellisiin liikkumistapoihin kannustava arkiympäristö on sisällytetty hallitusohjelmaan. Arkiliikunnan olosuhteiden kehittäminen vaatii monen eri hallinnon alan panostusta. KKI-ohjelma tukee poikkihallinnollisen yhteistyön lisääntymistä fyysisesti aktiivisen arkiliikkumisen hyväksi.

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

KKI-ohjelma kannustaa eri toimijoita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen arjen kulkutapana. Arkisina liikkumismuotoina kävely ja pyöräily kytkeytyvät liikunnan lisäksi osaksi liikkumisen ohjausta, jossa ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkumuotoja edistetään liikkumisen suunnittelun, viestinnän ja palvelujen avulla. KKI on mukana valtakunnallisessa liikkumisen edistämistyössä.

Työmatkaliikunnan edistäminen

Työyhteisöt voivat vaikuttaa merkittävästi henkilöstön hyvinvointiin tukemalla fyysisesti aktiivista työmatkaliikkumista osana työyhteisöliikunnan edistämistä kuin myös osana laajempaa työmatkaliikkumisen ohjausta.

KKI-ohjelmalta voi hakea tukea poikkihallinnolliseen toimintaan, jolla lisätään kävelyä ja pyöräilyä työmatka- ja työasiointimatkoissa sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimintaan arjen liikkumismuotona. KKI-ohjelman tukemissa hankkeissa kannustetaan huomioimaan erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat. Tutustu työmatkaliikunnan hankkeista koottuihin toimintamalleihin.

 

 

Pyöräily