Arkiliikunnan olosuhteet

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on mukana edistämässä valtakunnallisesti arjen ympäristöjen kehittämistä liikuntaan suosiviksi. Terveyttä edistävän liikunnan olosuhteiden keskeisiä kehittämiskohteita ovat yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, lähiliikuntapaikkojen sekä lähivirkistys- ja luontoalueiden olosuhteiden ja saavutettavuuden parantaminen. Arkiliikunnan olosuhteiden kehittäminen vaatii monen eri hallinnon alan panostusta. KKI-ohjelma tukee poikkihallinnollisen yhteistyön lisääntymistä fyysisesti aktiivisen arkiliikkumisen hyväksi.

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

Työmatkaliikunnan edistäminen

Työyhteisöt voivat vaikuttaa merkittävästi henkilöstön hyvinvointiin tukemalla fyysisesti aktiivista työmatkaliikkumista osana työyhteisöliikunnan edistämistä kuin myös osana laajempaa työmatkaliikkumisen ohjausta.

KKI-ohjelmalta voi hakea tukea poikkihallinnolliseen toimintaan, jolla lisätään kävelyä ja pyöräilyä työmatka- ja työasiointimatkoissa sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimintaan arjen liikkumismuotona. KKI-ohjelman tukemissa hankkeissa kannustetaan huomioimaan erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat. Tutustu työmatkaliikunnan hankkeista koottuihin toimintamalleihin.

 

 

Pyöräily