Arkiliikunta ja liikkumisen olosuhteet

Ympäristöllämme on suuri vaikutus fyysiseen aktiivisuuteemme. Tämän vuoksi arkinen ympäristömme ansaitsisi nykyistä laajemman huomion taistelussa liikkumattomuutta vastaan. Liikkumaan kannustavat arkiympäristöt tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen ja houkuttelevaan liikkumiseen ja antavat mahdollisuuden lisätä liikettä arkeensa ilman, että liikunta täytyy lisätä tehtävälistalleen. Jos haluamme arjen liikkumisesta rutiinia meidän tulee kiinnittää huomiota siihen, kuinka ympäristömme on rakennettu. Kun elinympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikkumiseen, tulee terveellisestä vaihtoehdosta houkuttelevin vaihtoehto. Liikkumattomuus ei siis ole ainoastaan yksilön liikunnan puutetta, vaan myös olosuhteidemme ohjaamia valintoja.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on mukana edistämässä valtakunnallisesti arjen ympäristöjen kehittämistä liikuntaan suosiviksi. Terveyttä edistävän liikunnan olosuhteiden keskeisiä kehittämiskohteita ovat yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, lähiliikuntapaikkojen sekä lähivirkistys- ja luontoalueiden olosuhteiden ja saavutettavuuden parantaminen. Arkiliikunnan olosuhteiden kehittäminen vaatii monen eri hallinnon alan panostusta. KKI-ohjelma tukee poikkihallinnollisen yhteistyön lisääntymistä fyysisesti aktiivisen arkiliikkumisen hyväksi. 

Tutustu tarkemmin:

TEHYLI-olosuhderyhmä olosuhteiden edistäjänä

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

Työmatkaliikunnan edistäminen

SPAcE-projekti

 

 

 

 

Pyöräily