Liikkujan ApteekkiLiikkujan Apteekki

Liikkujan Apteekki -konsepti on KKI-ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen  yhteistyössä toteuttama toimintamalli. Konseptin päämääränä on sisällyttää terveysliikunta osaksi apteekkien kansanterveysohjelmia sekä tuoda terveysliikuntaa apteekkien arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita. Konseptin tavoitteena on luoda liikunnasta lisäarvo apteekin jo olemassa oleviin palveluihin.

 

 

Liikkujan Apteekki on yksi KKI-ohjelman liikuntaneuvonnan valtakunnallisista toimenpiteistä. Tavoitteena on, että apteekit ovat vahva terveyden edistämisen ja terveysliikunnan yhteistyökumppani ja osa kunnan terveys- ja liikuntaneuvonnan palveluketjua.

 

 

 

Liikkujan Apteekki -konseptin hyödyt apteekille

  • Näkyvyys
  • Lisäarvoa asiakkaille
  • Moniammatillinen yhteistyö
  • Liikuntahyllyltä lisämyyntiä
  • Vaihtelevuutta työnkuvaan
  • Liikuntakipinän tarttuminen
 

 

Lisätietoja:
Kenttäpäällikkö/VESOTE-hankkeen projektipäällikkö Sari Kivimäki, puh. 0400 247 444, sari.kivimaki[at]likes.fi
Hengitysliiton liikunnan suunnittelija Janne Haarala, puh. 050 522 4094, janne.haarala[at]hengitysliitto.fi