Liikkujan Apteekki

Liikkujan Apteekki -konsepti on KKI-ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama toimintamalli. Konseptin päämääränä on sisällyttää terveysliikunta osaksi apteekkien kansanterveysohjelmia sekä tuoda terveysliikuntaa apteekkien arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita. Konseptin tavoitteena on luoda liikunnasta lisäarvo apteekin jo olemassa oleviin palveluihin.

Liikkujan Apteekki on yksi KKI-ohjelman liikuntaneuvonnan valtakunnallisista toimenpiteistä. Tavoitteena on, että apteekki ovat vahva terveyden edistämisen ja terveysliikunnan yhteistyökumppani ja osa kunnan terveys- ja liikuntaneuvonnan palveluketjua.

Liikunnasta lisäarvoa palveluun ja asiakasneuvontaan

 

Liikkujan Apteekki on toimintatapa, jossa apteekit ovat ottaneet terveysliikunnan palveluihinsa:

  1. Tarjoamalla asiakkaalle lääkkeen lisäksi liikuntaan kannustamista ja liikuntatietoa.
  2. Jakamalla tietoa paikallisista liikunta- ja elintaparyhmistä.
  3. Tarjoamalla maksutonta liikunta- ja painonhallintamateriaalia. Tarjoamalla sairauskohtaista ”liikuntalääkettä”.
  4. Tarjoamalla diabetes- ja hengityssairaille asiakkaille liikunta- ja elintapaneuvontaa.
  5. Järjestämällä liikuntatapahtumia ja testipäiviä yhdessä paikallisten liikunta- ja terveystoimijoiden kanssa.

Taustaa toiminnalle

Liikkujan Apteekki -konseptia kehitettiin kaksivuotisilla alueellisilla pilottihankkeilla vuosina 2010–2011. Pilottivaiheesta saatujen kokemusten pohjalta Liikkujan Apteekki -toiminta levittäytyi koko Suomen kattavaksi syksyllä 2012 koulutuskiertueen muodossa. Koulutus toteutettiin 16 paikkakunnalla. Kokonaisosallistujamäärä oli yhteensä 517 henkilöä, joista 230 oli apteekkiammattilaisia. Koulutuksen sisältönä olivat pilottihankkeen kokemukset, liikunnan puheeksi ottaminen ja liikunnan merkitys. Kooste konseptin taustoista.

Liikkujan Apteekit

Liikkujan Apteekit 2014

Liikkujan Apteekkeja on 147 laajasti ei puolella Suomea. Lista Liikkujan Apteekeista (päivitetty 17.11.2016).

Liikkujan Apteekista

  1.  Asiakkaat saavat monipuolista terveystietoa sekä tietoa paikkakunnan liikuntatoiminnasta.
  2. Kunnat (liikunta- ja terveystoimi) saavat apteekista kumppanin liikuntatoiminnan, ryhmien ja liikuntaneuvonnan tiedotukseen
  3. Apteekit saavat terveysliikunnasta lisäarvon omaan palvelutarjontaansa. Tapa erottua sekä lisätä asiakaskuntaa. Konsepti tuo uudenlaisen mahdollisuuden yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa.
  4. Paikallisyhdistykset ja -seurat saavat apteekkiyhteistyössä liikuntatoimintansa näkyväksi.

Liikkujan Apteekki -jatkosuunnitelmat 2014–2015

Yhä useampien apteekkien lähtiessä mukaan Liikkujan Apteekki -toimintaan, tulee verkostoyhteistyö käynnistymään ja syvenemään apteekkien, Liikunnan aluejärjestöjen, kuntien, seurojen ja paikallisyhdistysten kesken. Yhteistyö tulee näkymään konkreettisena toimintana muun muassa apteekkien teema- ja tapahtumapäivien sekä kampanjoiden kautta. Yhteistyökumppanien kanssa yhdessä toteutetaan muun muassa Lisäaikaa Liikunnalle -tapahtumia, Liiku Terveemmäksi -päiviä sekä Liikkujan viikkoa.

Porin Karhu Apteekki on yksi Liikkujan Apteekeista.
Karhu Apteekki

Alueelliset terveysliikunnan koulutuspäivät jatkuvat. Lisäksi Liikkujan Apteekki -hankkeessa astma- ja diabetespalveluun kehitetty terveysliikuntamoduuli jatkuu 2015 osana astma- ja diabeteskoulutusohjelmia.

Toimintaa kehitetään järjestämällä Liikkujan Apteekkien yhdyshenkilöiden tapaamisfoorumi.

 

Lisätietoja:

Kenttäpäällikkö Sari Kivimäki, puh. 0400 247 444,

Hengitysliiton liikunnan suunnittelija Janne Haarala, puh. 050 522 4094,