Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

Miksi lisää kävelyä ja pyöräilyä?

Pyöräily on tasa-arvoinen, terveellinen, ympäristöystävällinen, taloudellinen ja tilaa säästävä liikkumis- ja kulkumuoto. Se tuottaa hyvinvointia niin yhteiskunnan, kuntien, ympäristön kuin yksilönkin näkökulmasta. Pyöräilyn osuus kaikista kotimaan matkoista on kahdeksan prosenttia. Pyöräilyyn hyvin soveltuvista 1–2 kilometrin pituisista matkoista 35 prosenttia tehdään edelleen henkilöautoa kuljettamalla ja vain 17 prosenttia pyöräillen, joten potentiaalia pyöräilymäärien lisäämiseen on olemassa.

Riittämätön fyysinen aktiivisuus on yksi johtavista ennenaikaisen kuoleman riskitekijöistä maailmanlaajuisesti aiheuttaen arviolta 3,2 miljoonaa kuolemaa vuosittain. Maailmanlaajuisella tasolla neljännes aikuisista liikkuu terveytensä kannalta riittämättömästi. Kansallisella tasolla liikunnan puute näkyy miljardien eurojen suorina ja epäsuorina kustannuksina. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä. Liikunnan puute kytkeytyy tiiviisti kansanterveyteen. Säännöllisen liikunnan tulee kuulua pitkäaikaissairauksien, kuten valtimotautien, lihavuuden, diabeteksen, rappeuttavien tuki- ja liikuntaelinsairauksien, ahtauttavien keuhkosairauksien, muistisairauksien, depression ja useiden syöpäsairauksien, ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen, tarvittaessa yhdistettynä muihin elintapamuutoksiin ja hoitoihin.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi keväällä 2018 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman, johon on koottu 10 toimenpidekokonaisuutta kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Tavoitteena on kunnianhimoisesti lisätä sekä kävelyn että pyöräilyn matkoja 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Kävelyn ja pyöräiyn lisäämiseksi tarvitaan siis turvallisia, sujuvia ja viihtyisiä olosuhteita sekä palveluita, kampanjointia ja tiedottamista.

KKI-ohjelma kävelyn ja pyörälyn edistäjänä

KKI-ohjelma kannustaa eri toimijoita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen arjen kulkutapana. Arkisina liikkumismuotoina kävely ja pyöräily kytkeytyvät liikunnan lisäksi osaksi liikkumisen ohjausta, jossa ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkumuotoja edistetään liikkumisen suunnittelun, viestinnän ja palvelujen avulla. KKI on mukana valtakunnallisessa liikkumisen edistämistyössä.