Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

Kävely ja pyöräiy ovat luonnollisia arjen liikkumismuotoja. Kävely ja pyöräily ovat sekä kulkutapoja paikasta toiseen siirryttäessä että liikunnan harrastamismuotoja. Suomessa kävelymatkojen keskipituus ja pyörällä tehtyjen matkojen määrä ovat vähentyneet. Yleisimmin lyhyillä 1 - 3 kilometrin matkoja kuljetaan henkilöautolla.

Kävelyn ja pyöräiyn lisäämiseksi tarvitaan turvallisia, sujuvia ja viihtyisiä olosuhteita sekä palveluita, kampanjointia ja tiedottamista.

KKI on mukana valtakunnallisesti kävelyä ja pyöräilyä sekä työmatkaliikkumista edistävissä poikkihallinnollisissa yhteistyöhankkeissa.

Työmatkaliikunnan edistäminen

Työyhteisöissä työmatkaliikunnan edistäminen kytkeytyy usein osaksi laajempaa liikkumisen ohjausta (mobility management), jossa kestäviä kulkutapoja edistetään kannustavin toimenpiten, kuten liikkumisen suunnittelulla, neuvonnalla, palvelujen kehittämisellä ja kampanjoilla. Liikkumisen ohjaus tähtää viisaseen liikkumiseen, jolla tarkoitetaan kulkemista turvallisesti, terveellisesti, taloudellisesti sekä ympäristöystävällisesti. Viisas työmatkaliikenne lisää hyvinvointia, pienentää hiilidioksipäästöjä sekä on taloudellista.

Kävely ja pyöräily työmatkaliikkumismuotona tarjoavat moninaisia hyötyjä kulkijan keholle, mielelle ja ympäristölle. Päivittäisen liikunta-annoksen tai sen osan voi toteuttaa työmatkan ohessa. Ympäristön aistiminen yhdessä fyysisen aktiivisuuden kanssa virkistää mieltä, vähentää stressiä ja tuo vireyttä työpäivään ja vastaavasti siirtää mielen työstä vapaa-aikaan. Säännöllinen reipas kävely tai pyöräily vaikuttaa terveyteen jo muutaman kuukauden kuluttua.