Liikkujan Apteekit


Liikkujan Apteekki -konsepti käynnistyi vuonna 2009 KKI-ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyönä Liikkujan Apteekki -kehittämishankkeella. Sittemmin toiminta on vakiintunut osaksi apteekkien asiantuntijapalveluita. Liikkujan Apteekkeja on tällä hetkellä yhteensä 214 eri puolella Suomea (Lista Liikkujan Apteekeista, päivitetty elokuussa 2020) ja määrä lisääntyy jatkuvasti.

Mikä tahansa Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekki voi olla Liikkujan Apteekki. Konsepti mahdollistaa toimintatavan, jossa apteekit voivat valita terveysliikunnan yhdeksi apteekin palvelutuotteeksi. Olennaista Liikkujan Apteekki -konseptin toimintamallissa on sen helppous ja monitasoisuus. Näin ollen Liikkujan Apteekki -konseptiin mukaan lähtenyt apteekki voi toteuttaa toimintaa sille sopivalla tavalla.

Liikunnasta lisäarvoa apteekin palveluihin

  • Terveysliikuntakoulutusta apteekkihenkilökunnalle
  • Liikunnan puheeksiottaminen asiakaspalvelutilanteissa
  • Liikunta- ja painonhallintahylly
  • Terveysliikunta- ja painonhallintamateriaalia
  • Testi- ja teemapäivät
  • Polku apteekista kunnan liikuntaryhmiin ja liikuntaneuvontaan
  • Tietoa paikallisesta liikuntatarjonnasta
 

Apteekin henkilökunnan roolit Liikkujan Apteekki -toiminnassa

Apteekkari

Tekee yhdessä henkilökunnan kanssa päätöksen lähteä mukaan Liikkujan Apteekiksi

Liikkujan Apteekki -yhdyshenkilö

Esimerkiksi proviisori tai farmaseutti, kuten apteekin kansanterveysohjelman yhdyshenkilö, tai muu liikunnasta innostunut asiakaspalveluhenkilö. Hoitaa käytännön asiat, esimerkiksi sopii teemapäivistä, pitää yhteyttä paikallisiin toimijoihin sekä informoi henkilökuntaa. Kokemusten mukaan toiminta on aktiivisempaa, kun yhdyshenkilöitä on kaksi.

Muu henkilökunta

On tärkeää, että koko henkilökunta tietää Liikkujan Apteekki -toimintaperiaatteen ja osaa tarjota asiakkaille sopivaa terveysliikuntamateriaalia ja ohjata heitä palveluiden pariin.