Hakemusten arviointi ja tuen käytön ehdot

 

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Arvioinnissa otetaan huomioon hankkeen tarkoituksenmukaisuus suhteessa KKI-ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin sekä KKI-hanketukihaun kriteereihin. Lisäksi arvioidaan hankkeen toiminta- ja taloussuunnitelman realistisuus sekä hankkeen laatu, laajuus ja vaikuttavuus.

Hakemukset arvioidaan moniportaisesti. KKI-ohjelmasta hanketukihakemukset arvioi hanketyöntekijä ja ohjelmajohtaja. Alueellisen arvioinnin toteuttaa liikunnan aluejärjestön terveysliikunnan kehittäjä. Avustuspäätökset tekee Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin hallitus. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja arviointi perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon KKI-hanketuen myöntämisen kriteerit.

Huom!

  • Jos avustusta haetaan usean yhteisön yhteiseen hankkeeseen, nimetään yksi näistä hakemusta hallinnoivaksi tahoksi. Hallinnoiva yhteisö hakee avustusta ja vastaa avustuksen käytöstä, mahdollisesta takaisinmaksusta ja selvityksen antamisesta KKI-ohjelmalle. Avustusta ei saa siirtää avustuksena hankekumppanin käyttöön.
  • KKI-ohjelma voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät (valtionavustuslain 7 § 1 mom.).

 

Tuen käytön ehdot

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä. Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Mikäli tukea ei saada käytettyä kokonaisuudessaan avustuspäätöksen kohdennuksen mukaisesti, olkaa mahdollisimman pian yhteydessä KKI-ohjelman hanketyöntekijään.

Tutustu: Vuoden 2018 tuen ehdot ja rajoitukset

Tutustu: Vinkkejä tuetuille hankkeille

 

Hankevalmistelija Anna Puurunen
puh. 050 441 4025
anna.puurunen(at)likes.fi