Environments for physical activity in Europe
A review of evidence and examples of practice

Osana kansainvälistä arkiliikunnan olosuhteita edistävää SPAcE-projektia on julkaistu uusi Environments for physical activity in Europe – a review of evidence and examples of practise -raportti. Raportti tiivistää yhteen tutkimusnäytön aktiivisuuteen kannustavan arkiympäristön tärkeydestä ja käytännön esimerkeistä eri puolilta Eurooppaa. Tutkimusnäyttö osoittaa selkeästi, että aktiivisuuteen kannustava arkiympäristö yhdessä sitä tukevien linjausten ja käytännön kannustimien kanssa vaikuttaa kansalaisten fyysiseen aktiivisuuteen.

Raportin käytännön esimerkit valottavat mielenkiintoisia ratkaisuja ympäri Eurooppaa, mutta nostavat myös esille haasteita, joita aktiivisen kaupunkiympäristön luomisessa tulee vielä ratkaista. Raportti on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ympäristömme vaikutuksista liikkumistavan valintaan.

Tulosta ja tutustu!

frontpage