Kuntotestauksella lisämotivaatiota

Kuntotestien avulla työntekijät saavat tietoa tämänhetkisestä kunnostaan. Esimerkiksi InBody-laitteella toteutettu testaus tuo monipuolisesti tietoa henkilön kehonkoostumuksesta. Testeistä annettu henkilökohtainen- tai ryhmäpalaute kannustaa jatkamaan liikuntaa myös jatkossa.


Toteutettu hankkeissa
Kaunialan sairaala: Kauniala kunnon iskuun (2012–2014)
ESLI: Aktiviinen arki, iloinen ilta (2015– )
PLU: Intoa työkuntoon (2015– )