Työkaluja käytännön työhön

KKI-ohjelman materiaalit

KKI-ohjelma julkaisee aikuisväestölle suunnattuja materiaaleja arkiaktiivisuudesta, liikunnan aloittamisesta ja terveellisistä elämäntavoista. Suurin osa materiaaleista on maksuttomia, tilaaja maksaa vain toimituskulut. Tutustu materiaaleihin.

 

Työpaikkaliikunnan työkirja

Liikunnan aluejärjestöt ja Olympiakomitea ovat yhteistyössä laatineet työpaikkaliikunnan kehittämiseen työpaikkaliikunnan sähköisen työkirjan. Sähköinen työkirja on kaikkien käytettävissä. Sähköisestä työkirjasta löytyy kaikki oleellinen laadukkaan työpaikkaliikunnan kehittämiseksi. Se on jaettu neljään eri osioon. Seuraamalla vaiheita numerojärjestyksessä onnistuu varmasti.

 

SuomiMiehille

SuomiMies seikkailee -kampanjan tavoitteena on herättää työikäisten miesten kiinnostus liikuntaa ja omaa hyvinvointiaan kohtaan sekä auttaa miehiä etsimään itselleen sopivia liikkumismuotoja. Hyvä fyysinen kunto on yksi osatekijä, joka tukee työssä jaksamista ja ennaltaehkäisee työkyvyttömyyttä. SuomiMies seikkailee -kampanjan verkkosivut www.suomimies.fi tarjovat vinkkejä rentoon liikkumiseen, hyvään syömiseen ja miehiseen terveyteen.

SuomiMies seikkailee -kampanjan rekkakiertuetapahtumissa kannustamaan miehiä liikunnan pariin. Rekkaan on lastattu miesten kuntotestiasema, jossa pääsee testaamaan kuntonsa helposti ja hikoilematta maksuttomilla SuomiMiehen kuntotesteillä vaikkapa työpäivän lomassa. Testirekka tarjoaa miehille mahdollisuuden saada tietoa omasta kunnostaan ja opastusta liikkuvamman elämäntavan alkuun. Tapahtumia järjestetään jälleen syksyllä 2016 ja keväällä 2017.

 

Porraspäivät

Porraspäivät on työyhteisöille suunnattu kampanja, jonka tavoitteena on herätellä pieniin, jokapäiväisiin valintoihin oman terveyden edistämiseksi. Porraspäiviä vietetään vuosittain marraskuussa, tänä vuonna 6.-12.11.2017. Kampanjaviikon aikana kannustetaan käyttämään portaita hissin sijaan muun muassa erilaisin portaiden läheisyyteen kiinnitettävin materiaalein. Kampanjaa toteuttaa KKI-ohjelma. Porraspäivät löytyy sosiaalisesta mediasta aihetunnisteella #porraspäivät.

Lue lisää Porraspäivistä. 

 

Nyt laitetaan kroppa ja nuppi kuntoon!

Työterveyslaitoksen (TTL) toteuttaman Fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaa työtä tekevien terveyden ja työkyvyn edistäminen työpaikoilla -hankeen pohjalta koottuja vinkkejä, jodien avulla voit itse tai yhdessä lähiyhteisösi kanssa pohtia, miten voit edistää omaa muutostasi edes pienin askelin. Samalla voit arvioida, mikä sinulle on elämässäsi tärkeää. 

Tutustu tarkemmin

 

 Aktiivisempi arki -työpaja

Aktiivisempi arki -työpaja (Valo ry) on suunniteltu kaikille suomalaisille työpaikoille, erityisesti sellaisille, joilla istutaan paljon. Työpajan tavoitteena on kiinnittää huomiota jokaisen omaan ja työyhteisön päivittäiseen arjen aktiivisuuteen ja tarvittaessa motivoida liikkeen lisäämiseen ja istumisen vähentämiseen. Muutosta tuetaan ajankohtaisella tiedolla, työyhteisön olemassa olevia toimintatapoja tarkastelemalla ja yhteisiin rutiineja muuttaviin päätöksiin kannustamalla. Aktiivisempi arki -työpaja on rakennettu niin, että esimerkiksi esimies voi vetää sen itsenäisesti. Halutessaan hän voi tehdä yhteistyötä työpaikan sisäisen tai ulkopuolisen kehittäjän, hr-asiantuntijan tai Valon asiantuntijan kanssa.

 

Kävelykokous

Kävelykokous on aktiivinen työskentelymenetelmä, jossa kävellessä keskustellaan, ideoidaan ja tehdään päätöksiä kävelymatkan varrella. Kävelykokous sopii hyvin esimerkiksi ideointipalavereihin, tai kokeile vaikka kehityskeskustelupalaveria kävellen. Kävellessä mieli virkistyy, ajatukset lentävät ja aistit valpastuvat.

Tulosta kävelykokouskortti (Suomen Latu)

 

Työmatkaliikkuminen

Työmatkaliikunta on erinomaista arkiliikuntaa, joka edistää hyvinvointia ja parantaa työssä jaksamista. Omin lihasvoimin liikkuminen työmatkoilla edistää työntekijöiden hyvinvointia, tuo kustannussäästöjä ja on ympäristöystävällistä. Työyhteisöt voivat vaikuttaa merkittävästi henkilöstön hyvinvointiin tukemalla fyysisesti aktiivista ja turvallista työmatkaliikkumista.

Aktiivisen työmatkaliikkumisen edistämiseksi työpaikoilla on hyvä kartoittaa työntekijöiden kulkutapa työ- ja työasiamatkoilla sekä arvioida työ- ja työasiamatkojen vaikutus terveyteen ja sairauspoissaoloihin. Työpaikan liikkumissuunnitelmaa voidaan hyödyntää kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä työmatkan kulkumuotona.

Liikkumisen ohjauksella (Mobility Management) tarkoitetaan ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttamista tiedollisen ohjauksen ja erilaisten kannustavien toimenpiteiden avulla. Tavoitteena on vähentää liikkumisen tarvetta ja yksin omalla autolla ajamista ja edistää kestävää liikkumista, kuten kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikenteen käyttöä, autojen yhteiskäyttöä, kimppakyytejä ja taloudellista ajotapaa. Liikkumisen ohjauksen yleisimpiä keinoja ovat kestävien liikkumismahdollisuuksien markkinointi, tiedottaminen ja liikkumiskasvatus. Keinoihin lukeutuvat myös taloudelliset kannustimet sekä informaation ja liikkumisen palvelujen kehittäminen siten, että kestävien kulkutapojen käyttö helpottuu.

  • Viisaan liikkumisen työpaikka -työkalu. UKK-instituutin ja Tampereen kaupungin kehittämä työkalu, jonka avulla viisasta työmatkaliikkumista voi edistää työpaikoilla helposti ja suunnitelmallisesti. Maksuttomassa ja helppokäyttöisessä työkalussa on valikko edistämistoimista, joita voi käyttää viisaan työmatkaliikkumisen suunnittelun pohjana. Lisäksi työkalun avulla voi arvioida ja raportoida suunnitelman toteutumista, edistämistoimien kustannuksia sekä vaikutuksia.

 

Liikuntakampanjat

Hyödynnä valmiita liikuntakampanjoita

  • Unelmien liikuntapäivä Mikä on sinun liikkumisen unelma? Me kaikki voimme olla lisäämässä liikettä. Kokeile liikuntatapahtumia, järjestä itse tai mene mukaan!
  • Kilometrikisa on maksuton työyhteisöjen, osastojen, yhdistysten, seurojen tai minkä tahansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu.
  • Ketjureaktio on Suomen Punaisen Ristin kampanja, jossa pyöräilemällä saa hyvää oloa sekä itselle että muille. Mitä enemmän kilometrejä joukkueesi kerää, sitä suurempi lahjoituspotti kertyy. Lahjoitusvarat käytetään kehitysmaiden terveysohjelmien tukemiseen. Voit houkutella työnantajasi maksamaan lahjoituksen tai lahjoittaa itse. Ketjureaktioon liitytään Kilometrikisan ilmoittautumislomakkeella klikkaamalla "Osallistumme Punaisen Ristin Ketjureaktioon".

 

Liikkujan polku -verkosto/työyhteisöt teemaryhmä

Työyhteisöt ovat merkittävä taho liikkeen lisäämisessä monen eri ikäryhmän kohdalla. Liikkujan polku -verkosto on avoin verkosto, johon ovat tervetulleita kaikki toimijat. Verkoston koordinoista vastaa Valo ry. Tavoitteena on tuottaa käytännön ratkaisuja ja vaikuttaa liikkumisen edellytyksiin siten, että mahdollisimman moni löytää itselleen sopivia tapoja liikkua. 

Lisätietoa Työyhteistöt teemaryhmästä.

Ilmoittaudu mukaan verkostoon.

 

Valtakunnalliset teemapäivät ja -viikot

Hyödynnä vakiintuneita teemapäiviä ja -viikkoja työyhteisön liikunta-/hyvinvointitoimenpiteiden tukena.

 

Aktivointi ja liikkumisen seuranta

  • Sydänliiton elintapatesti (Suomen Sydänliitto)
  • ViLiMi-viikkoliikuntamittari on viikoittaisen liikunta-aktiivisuuden mittaus-, arviointi-, seuranta- ja motivointiväline, joka perustuu terveysliikuntasuosituksiin.
  • HeiaHeia  on netissä ja mobiililaitteissa toimiva palvelu niin henkilökohtaiseen kuin yhteisöjenkin käyttöön.
  • Kilsajahti on maksuton liikuntaohjelma, jossa kerätään kilometrejä kävellen, juosten, pyöräillen ja hiihtäen. Pidä kirjaa kilometreistäsi, kerää viikkotavoitteesi täyteen ja seuraa edistymistäsi sovelluksen avulla. Voit myös luoda palveluun oman tiimin ja kutsua kaverit mukaan jahtiin.

 

Tietoa terveysliikunnasta

 

Terveyden edistäminen

 

Työhyvinvointi