Työyhteisöhankkeissa kokeillut toimintamallit kaikkien hyödynnettäviksi

KKI-ohjelma tarjoaa tukemilleen kehittämishankkeille sähköisen Laituri-alustan, johon KKI-ohjelman tukemat kehittämishankkeet tallentavat aktiivisesti tietoja hankkeissa kokeilluista toimintamalleista koko hankkeen rahoituksen ajan. Tavoitteena on kerätä hankkeissa kertyneitä kokemuksia ja hyväksi havaittuja malleja yhteen paikkaan, josta niitä on mahdollista levittää myös muiden hankkeiden käyttöön ja hyödynnettäväksi. Nyt kuka tahansa aiheesta kiinnostunut voi tutustua toteutettuihin malleihin ja hyödyntää niitä omissa toiminnoissaan.

Olemme koonneet tämän sivun alasivuille Laituriin kerättyä tietoa työyhteisöhankkeissa kokeilluista toimintamalleista. Löydät täältä tietoa muun muassa siitä, millaista tietoa ja miten työyhteisön lähtötilanteesta voi olla hyvä kartoittaa ennen kehittämistoimenpiteisiin ryhtymistä. Kehittämistoimenpiteet voivat kohdentua työpäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen tai niitä voidaan kohdentaa vapaa-ajalla tapahtuviin toimintoihin. Toisaalta kehittämiskohteena voivat olla myös työmatkat, joiden fyysistä aktiivisuutta voidaan pyrkiä lisäämään monin eri keinoin.

Sivuille on koottu tietoa myös testeistä, joita työyhteisössä voidaan toteuttaa fyysisen kunnon mittaamiseksi. Myös erilaiset tapahtumat, luennot, kampanjat ja tempaukset voivat toimia työyhteisön fyysisen aktiivisuuden lisäämisen keinoina. Käytännön keinoja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen voi löytyä niin henkilöstöliikunnasta kuin liikuntaneuvonnasta.

Onnistuiden toimenpiteiden taustalla on aina toimivien viestintäratkaisuiden hyödyntäminen sekä henkilöstön osallistaminen toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja toteutukseen.

Tietoja täydennetään sivuille sitä mukaan, kun hankkeiden toimintamalleista saadaan uutta tietoa.