Hanketukihaku

KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä  säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille. Hanketuella kannustetaan huomioimaan erityisesti seuraavia KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita:

 

  • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,
     
  • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit sekä
  • fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi.

 

Ansökningsblanketten

KKI-ohjelma kannustaa vuodelle 2018 KKI-hanketukea hakevia järjestämään liikuntahankkeita, joissa luontoliikunta on osana hankkeen toteutusta.

Kuntien tulee hakea tukea aluehallintovirastosta

HUOM! Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan avustusten hakujärjestelmä on uudistunut. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tukea valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille, aluehallintovirastot paikallisille kuntahankkeille ja KKI-ohjelma muille paikallisille hankkeille.

 

Hakuajat

Hanketukea voi hakea kahdesti vuodessa: maaliskuussa (1.-31.3) ja syyskuussa (1.-30.9.). Hanke voi saada avustusta vain kerran vuodessa eli joka toisella hakukierroksella.

Hakukierros 1

Hankkeet, jotka hakevat tukea syyskuussa, saavat tukipäätökset vuoden vaihteessa. Tuki on käytettävä marraskuun loppuun mennessä.

Hakukierros 1

Hakukierros 2

Hankkeet, jotka hakevat tukea maaliskuussa, saavat tukipäätökset kesäkuussa. Tuki on käytettävä vuoden loppuun mennessä. Mikäli haluatte jatkaa hankettanne vielä keväällä, käyttäkää KKI-tuki vuoden loppuun mennessä ja jatkakaa kevään toimintaa hankkeen omarahoitusosuudella.

Hakukierros 2

Lisätietoja:
Hankevalmistelija Laura Pajunen
puh. 050 441 4025
laura.pajunen(at)likes.fi

Inspiroidu ja haali ideoita muiden hankkeista: http://blogi.kkiohjelma.fi/