Hanketukihaku

KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä  säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. KKI-hanketukea voivat hakea kaikki rekisteröidyt yhteisöt (kuntia lukuun ottamatta). Hanketuella kannustetaan huomioimaan erityisesti seuraavia KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita:

 

  • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,
     
  • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit sekä
  • fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi.

 

Ansökningsblanketten

KKI-ohjelma kannustaa vuodelle 2018 KKI-hanketukea hakevia järjestämään liikuntahankkeita, joissa luontoliikunta on osana hankkeen toteutusta.

Kuntien tulee hakea tukea aluehallintovirastosta

HUOM! Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan avustusten hakujärjestelmä on uudistunut. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tukea valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille, aluehallintovirastot paikallisille kuntahankkeille ja KKI-ohjelma muille paikallisille hankkeille.

 

Hakuajat

Hanketukea voi hakea kahdesti vuodessa: maaliskuussa (1.-31.3) ja syyskuussa (1.-30.9.). Hanke voi saada avustusta vain kerran vuodessa eli joka toisella hakukierroksella.

Hakukierros 1

Hankkeet, jotka hakevat tukea syyskuussa, saavat tukipäätökset vuoden vaihteessa. Tuki on käytettävä marraskuun loppuun mennessä.

Hakukierros 1

Hakukierros 2

Hankkeet, jotka hakevat tukea maaliskuussa, saavat tukipäätökset kesäkuussa. Tuki on käytettävä vuoden loppuun mennessä. Mikäli haluatte jatkaa hankettanne vielä keväällä, käyttäkää KKI-tuki vuoden loppuun mennessä ja jatkakaa kevään toimintaa hankkeen omarahoitusosuudella.

Hakukierros 2

Lisätietoja:
Hankevalmistelija Laura Pajunen
puh. 050 441 4025
laura.pajunen(at)likes.fi

Inspiroidu ja haali ideoita muiden hankkeista: http://blogi.kkiohjelma.fi/