KKI-kehittämishanketuki

Ryhmäkuva

Kehittämishanketuki on tarkoitettu myönnettäväksi hankkeille, jotka edistävät merkittävästi poikkihallinnollista yhteistyötä. Kehittämishankkeiden tavoitteena on kehittää pitkäjänteisesti ja laadukkaasti erilaisia laajempia toimintamalleja (yksittäisten liikuntaryhmien sijasta), joiden avulla edistetään KKI-ohjelman tavoitteita. Kehittämishankkeita kannustetaan huomioimaan KKI-ohjelman painopistealueita, jotka ovat:

  • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,
  • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä edistävät mallit,
  • fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi,
  • liikkumisen olosuhteiden edistäminen sekä
  • arkiliikunnan edistäminen.

KKI-ohjelma kannustaa vuodelle 2018 tukea hakevia huomioimaan luontoliikunnan osana hankkeen toteutusta.

Hankkeiden toiminnassa painotetaan laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden, sidosryhmien ja hallintokuntien välillä. Tavoitteena on vakiinnuttaa hankkeen uusi toimintamuoto osaksi järjestävän tahon/tahojen normaalia järjestelmää.

 

Seuranta ja arviointi ovat olennainen osa KKI-kehittämishankkeita. Hankkeiden tuottamien raporttien ja seurantatietojen avulla KKI-ohjelma kokoaa tietoa hyvistä käytännöistä ja erilaisista toimintamalleista sekä levittää niitä valtakunnallisesti. KKI-ohjelma voi nostaa myös hanketukihaun kautta tuettuja hankkeita kehittämishankkeiksi, mikäli hanke täyttää kehittämishankekriteerit ja KKI -ohjelma katsoo tavoitteidensa kannalta tärkeäksi seurata hanketta tarkemmin.

 

Hakuajat

Kehittämishanketuen hakuaika on 1.9.-31.3, mutta hakemukset suositellaan jätettäväksi joulukuuhun mennessä. KKI-ohjelma voi myöntää avustusta yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hankkeelle voi hakea seuraavana vuonna jatkorahoitusta. Hankkeen kokonaiskesto voi olla pääsääntöisesti enintään kolme vuotta.

Suunnitellessasi kehittämishanketta, ole etukäteen yhteydessä KKI-toimiston hankekoordinaattoriin!

Lisätietoja:
Hankekoordinaattori Katariina Tuunanen puh. 040 635 1026
katariina.tuunanen (at) likes.fi

Inspiroidu ja haali ideoita muiden hankkeista: http://blogi.kkiohjelma.fi/