Virikkeitä vertaisohjaajalle -sarja

Virikkeitä vertaisohjaajille -sarjan julkaisuja voi tilata osoitteesta tilaukset(at)likes.fi. Muista mainita tilauksesi yhteydessä tarkasti toimitus- ja laskutusosoitteet sekä puhelinnumero. Tilaaja maksaa tilauksen toimitus- ja postituskulut.

 

TaukojumppaopasTaukojumppaopas

Taukojumppaoppaan tarkoituksena on antaa virikkeitä vertaisohjaajille taukojumppatuokioiden järjestämiseen ja toteuttamiseen työpaikalla. Oppaaseen on koottu esimerkkiliikkeiden ja jumppaohjeiden lisäksi tietoa taukojumpan hyödyistä sekä taukojumpan järjestämisessä huomioitavia asioita. Oppaan on kirjoittanut Kirsti Siekkinen. Oppaassa on 38 sivua.

Hinta 10 euroa + toimituskulut.

 

Liikkeelle – Liikuntavastaavan käsikirjaLiikeelle-käsikirja

Huom. käsikirjan painos on loppunut KKI-ohjelman varastosta. Käsikirjaa voi tilata Soveltava Liikunta SoveLi ry:n tilauspalvelusta.

Liikuntavastaavan työkirja on tarkoitettu liikuntavastaaville, erityisesti kansanterveys- ja vammaisyhdistyksissä toimiville. Opas kertoo liikuntavastaavan erilaisista rooleista. Asioita käsitellään perusteista alkaen ja edetään yhä syvemmälle liikuntavastaavan monipuoliseen ja antoisaan tehtävään. Käsikirja on käytännönläheinen ja sitä täydentää sähköinen lisämatariaali. Oppaassa on 36 sivua.

Hinta 10 euroa + toimituskulut.

 

Toiminnallinen harjoittelu -opasToiminnallinen harjoittelu -opas

Toiminnallinen harjoittelu -opas tutustuttaa toiminnallisen harjoittelun perusteisiin. Opasta voidaan hyödyntää laadittaessa harjoitteita liikuntaryhmille tai etsittäessä virikkeitä omaan harjoitteluun. Siinä esitellään turvallisia ja tehokkaita esimerkkiharjoitteita neljän erilaisen harjoitusohjelman avulla. Kussakin harjoitusohjelmassa keskitytään yhden osa-alueen kehittämiseen: liikkuvuuden, tasapainon, voiman ja kehonhallinnan. Oppaan kaikkien harjoitusten tavoitteena kuitenkin on kehittää liikehallintaa ja liikkuvuutta sekä parantaa voimaominaisuuksia ja kestävyyskuntoa. Oppaan ovat kirjoittaneet Jarno Purtsi ja Elina Riihimäki ja siinä on 40 sivua.

Hinta 10 euroa + toimituskulut.

 

Toimintakykyä vedestä -opasToimintakykyä vedstä -opas

Toimintakykyä vedestä -opas sisältää vedessä tehtäviä toimintakykyä ja tasapainoa kehittäviä harjoituksia. Liikkeet on suunniteltu erityisesti ikääntyneiden vesijumppaan, mutta veden antaman vastuksen avulla niistä hyötyy nuorempikin liikkuja. Oppaaseen kuuluu jokaisesta liikkeestä laminoitu kortti selkeän valokuvan ja ohjeen kera. Liikkeet on jaoteltu lämmittelyyn, lihaskuntoharjoitteluun ja palautukseen. Oppaan ovat kirjoittaneet Piia Tulasalo ja Teija Vihervaara. 24-sivuiseen oppaan mukana tulee sisältyy 12 kaksipuolista, A4-kokoista laminoitua liikekorttia.

Hinta 14 euroa + toimituskulut (opas + liikekortit).

 

KuntopiiriopasKuntopiiriopas

Kuntopiiriopas on tarkoitettu käytännön työvälineeksi kunto- ja terveysliikunnan ohjaajille, vertaisohjaajille sekä itse liikkujille. Oppaassa on seitsemän erilaista kuntopiiriä. Jokaisesta oppaan liikkeestä on tehty erillinen laminoitu liikekortti. Kaksipuolisia kortteja on 30 kappaletta. Korttien avulla ohjaajan on helppo käytännössä toteuttaa erilaisia kuntopiirejä joko kuvaston ohjeilla tai niitä soveltaen. Kaikkiin liikkeisiin on selkeät kuvalliset ohjeet. Oppaan on kirjoittanut Anne Soini. 28 sivuisen oppaan mukana tulee 30 kaksipuolista, A4-kokoista laminoitua liikekorttia.

Hinta 14 euroa + toimituskulut (opas + liikekortit).

 

Kuminauhajumpan liikekuvastoKuminauhajumpan liikekuvasto

Kuminauhajumpan liikekuvasto on tarkoitettu työvälineeksi kunto- ja terveysliikunnan ohjaajille, vertaisohjaajille ja itse liikkujille. Kuvat selkeine ohjeineen antavat virikkeitä kuminauhajumpan suunnitteluun, ohjaukseen ja harjoitteluun. Kuvasto sisältää ohjeita myös ikääntyneiden jumppaan ja painonhallinnasta kiinnostuneille. Liikekuvaston ohjeet on kirjoittanut Anne Soini. Oppaassa on 30 sivua.

Hinta 10 euroa + toimituskulut.