KunTeko 2020 – yhdessä tuloksellisempaa kuntatyötä

KunTeko 2020 -kunta-alan työelämän kehittämisohjelma tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan. Ohjelmassa jaetaan ideat, kokemukset ja kehittämistulokset kollegoiden ja työyhteisöjen kanssa yli kuntarajojen ja toimialojen. KunTeko 2020 tarjoaa työyhteisöille, esimiehille ja päättäjille asiantuntija-apua, valmennusta, sparrausta ja neuvontaa.

Lisäksi kuntatyöpaikat voivat osallistua ohjelman oppimis- ja kehittämisverkostoihin sekä sisäisten kehittäjien koulutuksiin. Oppimisverkostojen tavoitteena on synnyttää, kehittää ja levittää kunta-alan työelämän kehittämiseen liittyviä ideoita, käytäntöjä ja toimintamalleja. Oppimisverkostoja organisoivat Kuntekon yhteistyökumppanit ja niitä muodostetaan monista teemoista. Verkostot ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Niihin voivat liittyä yksittäiset henkilöt sekä kokonaiset työpaikat nimettyjen vastuuhenkilöiden kautta.

 
KunTeko

Lisätietoja http://www.kunteko.fi/

 

Toimintakykyä työelämään -oppimisverkosto

Toimintakykyä työelämään -oppimisverkoston tavoitteena on kannustaa työyhteisöjä huomioimaan liikunnan ja terveellisten elintapojen merkitys työ- ja toimintakyvylle. Tavoitteena on tukea ja edistää työyhteisöjen hyvinvointiohjelmia sekä kehittää niihin sopivia toimintatapoja yhteistyössä henkilöstön, johdon ja työterveyshuollon kanssa. Tavoitteena on edistää henkilöstön fyysistä aktiivisuutta työssä, työmatkoilla ja vapaa-ajalla ja näin tukea liikunnallisen elämäntavan muodostumista.

Tukea työyhteisöille

Toimintakykyä työelämään -oppimisverkosto tarjoaa erilaisia tukimuotoja työyhteisöille. Matka hyvään kuntoon -kiertue 2016–2017 tarjoaa työkaluja johdolle ja esimiehille henkilöstön hyvinvoinnin tulokselliseen johtamiseen. Työpaikoille Matka hyvään kuntoon -kiertue tarjoaa tapahtuman, jossa henkilöstölle on tarjolla maksuttomat, hikoilematta ja arkivaatteissa toteutettavat kuntotestit. Tapahtumassa saa kannustusta liikkumiseen, arjen aktiivisuuden lisäämiseen sekä terveellisiin ruokailutottumuksiin. Tapahtumaan voi osallistua osana tavallista työpäivää tai sen voi liittää osaksi työpaikan tyhy-/virkistyspäivää.

Järjestöt voivat hakea KKI-ohjelmalta taloudellista tukea toimintaan, joilla edistetään työikäisten hyvinvointia liikunnan ja terveellisten elintapojen keinoin. KKI:n hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille.

Kunnat voivat hakea taloudellista tukea terveyttä ja hyvinvointia edistäviin paikallisiin hankkeisiin opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämismäärärahoista. Liikunnallisen elämäntavan paikallisilla kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdentuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään suomalaisen väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea. Paikalliset, pääasiassa kuntien toteuttamat, liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeiden hakemukset toimitetaan liitteineen asianomaiselle aluehallintovirastolle.

KKI-koulutustuki on tarkoitettu (vertais)ohjaajille, liikuntavastaaville ja liikuntaneuvojille mahdollistamaan osallistuminen koulutuksiin, jotka edistävät matalan kynnyksen liikuntaryhmien toimintaa tai muuten kannustavat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikunnan pariin.

Porraspäivät on useille työpaikoille sopiva, helposti toteutettava kampanja, jolla herätellään henkilöstöä pieniin, jokapäiväisiin valintoihin oman terveyden edistämiseksi.

Työyhteisöt voivat myös hyödyntää KKI-ohjelman maksuttomia materiaaleja, jotka on tarkoitettu ammattilaisten työn tueksi ja vähän liikkuvien työikäisten käyttöön.

Ilmoittautuminen Toimintakykyä työelämään -oppimisverkostoon

Liittymällä verkostoon saat KKI-ohjelman sähköisen uutiskirjeen (4 krt/vuosi) sekä ajankohtaista tietoa KKI:n työyhteisöille suunnatuista toimenpiteistä. Ilmoittaudu mukaan!

Kunteko-ohjelmalla laaja toteuttajajoukko

KunTeko 2020 on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen JUKOn, KoHon ja Kunta-alan unionin yhteinen valtakunnallinen hanke. Ohjelman päärahoittaja on Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. KunTekon ensimmäinen vaihe toteutetaan vuosina 2015–2017. Ohjelman kokonaisbudjetti on yli 1,3 miljoonaa euroa.