Liikuntaneuvonta

 
Liikuntaneuvonta

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma kehittää valtakunnallisesti liikuntaneuvontaa ja liikunnan puheeksi ottamista osana kuntien matalankynnyksen liikunnan palveluketjua vahvan toimijaverkoston avulla. Tavoitteena on laadukkaiden ja asiakaslähtöisten liikuntaneuvontakäytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti.

Terveydenhuoltolaki edellyttää terveysneuvontaa kunnan kaikkiin terveydenhuoltopalveluihin sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin seuraamista. Liikuntaneuvonnan osalta oleellista on terveydenhuollon ja liikuntasektorin yhteistyö ja yhtenäiset käytännöt. Liikuntaneuvonnan kehittäminen pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisiin terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjauksiin sekä tavoitteisiin.

 

 

KKI-ohjelma ja liikuntaneuvonta

  • KKI-ohjelma kehittää valtakunnallisesti liikuntaneuvontaa ja liikunnan puheeksi ottamista osana kuntien matalan kynnyksen liikuntapalveluketjua.
  • KKI-ohjelma levittää ja juurruttaa liikuntaneuvonnan hyviä käytäntöjä.
  • KKI-ohjelma aktivoi valtakunnallisia, alueellisia sekä paikallisia toimijoita yhteistoimintaan terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi
 


Lisätietoja:
KKI-ohjelman hankekoordinaattori Katariina Tuunanen
puh. 040 635 1026
katariina.tuunanen(at)likes.fi