Liikuntaneuvonta

 
Liikuntaneuvonta

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma kehittää valtakunnallisesti liikuntaneuvontaa ja liikunnan puheeksi ottamista osana kuntien matalankynnyksen liikuntapalveluketjua. Tavoitteena on laadukkaan, valtakunnallisen, yhtenäisen ja asiakaslähtöisen palvelun tuotteistaminen.

Terveydenhuoltolaki edellyttää terveysneuvontaa kunnan kaikkiin terveydenhuoltopalveluihin sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin seuraamista. Liikuntaneuvonnan osalta oleellista on terveydenhuollon ja liikuntasektorin yhteistyö ja yhtenäiset käytännöt.

KKI-ohjelma kehittää ja levittää liikuntaneuvonnan yhtenäisiä käytäntöjä osana elintapaneuvontaa vahvan toimijaverkoston avulla. Liikuntaneuvontaa edistävillä toimilla pyritään tavoittamaan henkilöitä, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän ja joilla on mahdollisesti ylipainoa ja epäterveelliset elämäntavat. Lisäksi pyritään luomaan liikumattomuudelle hoitopolku osaksi terveydenhuollon palveluja.

Liikuntaneuvonnan kehittäminen pohjautuu valtakunnallisiin terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjauksiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteisiin.

KKI-ohjelma ja liikuntaneuvonta

  • KKI-ohjelma kehittää valtakunnallisesti liikuntaneuvontaa ja liikunnan puheeksi ottamista osana kuntien matalan kynnyksen liikuntapalveluketjua.
  • KKI-ohjelma levittää ja juurruttaa liikuntaneuvonnan hyviä käytäntöjä.
  • KKI-ohjelma aktivoi valtakunnallisia, alueellisia sekä paikallisia toimijoita yhteistoimintaan terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi
 

 

Lisätietoja:
Kenttäpäällikkö Sari Kivimäki
puh. 0400 247 444
sari.kivimaki(at)likes.fi