Liikuntaneuvonta

 
Liikuntaneuvonta

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma kehittää valtakunnallisesti liikuntaneuvontaa ja liikunnan puheeksi ottamista osana kuntien matalankynnyksen liikunnan palveluketjua vahvan toimijaverkoston avulla. Tavoitteena on laadukkaiden ja asiakaslähtöisten liikuntaneuvontakäytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti.

Terveydenhuoltolaki edellyttää terveysneuvontaa kunnan kaikkiin terveydenhuoltopalveluihin sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin seuraamista. Liikuntaneuvonnan osalta oleellista on terveydenhuollon ja liikuntasektorin yhteistyö ja yhtenäiset käytännöt. Liikuntaneuvonnan kehittäminen pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisiin terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjauksiin sekä tavoitteisiin.

  

 

 

Liikuntaneuvonnan määritelmä

Liikuntaneuvonta on yksilöön kohdistuvaa, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ammattilaisen antamaa ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan. Liikuntaneuvonta on prosessi, jonka tavoitteena on terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvien ihmisten saaminen aktiivisen arjen ja liikunnan pariin. Liikuntaneuvonnassa asiakasta tuetaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa sekä liikkumisen mieltymykset ja merkitykset, asettamaan realistiset tavoitteet liikunnan lisäämiseksi. Liikuntaneuvonta toteutuu poikkihallinnollisena yhteistyönä saumattomassa palveluketjussa. (TEHYLI-ohjausryhmä 2017).

 

Liikuntaneuvonnan määritelmä kuvana

KKI-ohjelma ja liikuntaneuvonta

  • KKI-ohjelma kehittää valtakunnallisesti liikuntaneuvontaa ja liikunnan puheeksi ottamista osana kuntien matalan kynnyksen liikuntapalveluketjua.
  • KKI-ohjelma levittää ja juurruttaa liikuntaneuvonnan hyviä käytäntöjä.
  • KKI-ohjelma aktivoi valtakunnallisia, alueellisia sekä paikallisia toimijoita yhteistoimintaan terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi
 


Täältä löydät liikuntaneuvonnan dioja, joita voit hyödyntää työssäsi.

Lisätietoja:
KKI-ohjelman hankekoordinaattori Katariina Tuunanen
puh. 040 635 1026
katariina.tuunanen(at)likes.fi