Liikuntaneuvonta

Noin 80 prosenttia suomalaisista aikuisista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Tietoa liikkumisen terveysvaikutuksista on, mutta silti kengänpohjat eivät kulu riittävästi. Mitä, jos ei vaan ehdi, viitsi tai halua? Joskus terveydentila vaatii muutosta, mutta voimavaroja ei vaan ole. Meillä on kuitenkin keino tukea muutosta kohti liikkuvampaa elämäntapaa! Liikuntaneuvonta on tehokas ja hyväksi havaittu keino tavoittaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat kuntalaiset ja ohjata heidät liikunnallisen elämäntavan pariin.

Liikkuva aikuinen -ohjelma (LAO) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtakunnallinen työikäisten liikkumisen edistämisohjelma, jonka visiona on tehdä aktiivisuudesta uusi normaali. Liikkuva aikuinen -ohjelma tekee työtä, jotta jokaisessa kunnassa on suositusten mukaista liikuntaneuvontaa ja jokainen saa tukea liikunnallisen elämäntavan löytämiseksi. Rakennamme parhaillaan uutta liikuntaneuvonta.fi -verkkosivustoa.

Liikuntaneuvonta on osa kokonaisvaltaista elintapaohjausta. Se on yksilöllistä, ammattilaisen antamaa ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan.  

Liikuntaneuvonta on yksilöön kohdistuvaa, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ammattilaisen antamaa ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan. Liikuntaneuvonta on prosessi, jonka tavoitteena on terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvien ihmisten saaminen aktiivisen arjen ja liikunnan pariin. Liikuntaneuvonnassa asiakasta tuetaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa sekä liikkumisen mieltymykset ja merkitykset, asettamaan realistiset tavoitteet liikunnan lisäämiseksi. Liikuntaneuvonta toteutuu poikkihallinnollisena yhteistyönä saumattomassa palveluketjussa.

Kansallinen terveyden ja hyvinvoinnin ohjausryhmä 2017

 

 

Kiitämme sinua, että olet mukana tekemässä aktiivisuudesta uuden normaalin!

 

Lisätietoja:
Katariina Tuunanen
Liikkuva aikuinen -ohjelma
puh. 040 635 1026
katariina.tuunanen(at)liikkuvaaikuinen.fi