Työelämä 2020

Työelämä 2020 -hanke perustuu vuonna 2012 valmistuneeseen työelämästrategiaan. Sen visiona on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Se on laadittu laajassa yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Strategian tavoite on työllisyysasteen, työelämän laadun, työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden parantaminen.

 

Työelämä 2020 -hanke toteuttaa työelämästrategiaa. Se kokoaa eri toimijoiden työelämän kehittämiseksi tekemää työtä yhteen, jotta työpaikat entistä helpommin löytäisivät tukea. Kehittämistyön ytimessä ovat työpaikat omine lähtökohtineen.

KKI on mukana Työelämä 2020 -hankkeen toimijana toteuttamalla seuraavia yhteistyölupauksia:

  • tukemalla työyhteisöjen erilaisia hyvinvointiohjelmia ja kehittämällä niihin sopivia toimintatapoja, joissa korostetaan terveellisten elämäntapojen, erityisesti liikkumisen ja ruokatottumusten, merkitystä hyvinvoinnille.
  • kehittämällä liikuntapalveluketjua työterveyshuollossa
  • lisäämällä työmatkaliikuntaa
  • lisäämällä yhteistyötä toimialaliittojen kanssa työyhteisöjen hyvinvointiohjelmien kehittämiseksi

Lisätietoa Työelämä 2020 -hankkeesta.