Osallistaminen motivoi ja sitouttaa

Hyviksi koettujen vinkkien jakaminen muille työntekijöille
Laitetaan hyvät ideat jakoon! Esimerkiksi ruokasalien läheisyyteen työntekijät (ja asiantuntijat) voivat liimata post-it lappuja hyväksi koetuista käytännöistä vaikkapa laadukkaaseen uneen ja nukahtamiseen tai ravitseviin välipaloihin liittyen. Ideaa voi jalostaa myös esimerkiksi liikuntavinkkien jakamiseen. Ideoita voi jakaa myös esimerkiksi työyhteisön sisäisten sähköisten viestintäkanavien välityksellä.

 

Workshopit

Työyhteisössä voidaan järjestää workshop, jossa keskustellaan työyhteisön käytännöistä ja ongelmakohdista. Workshopissa työntekijät pääsevät yhdessä esimiesten kanssa pohtimaan ongelmia ja tarjoamaan niihin ideoita ja ratkaisuja.

 

Leikkimieliset kilpailut
Kisailut voivat kannustaa työporukoita liikkumaan. Työporukat voivat kilpailla esimerkiksi siitä, kuka saa arkiaktiivisimman työporukan tittelin. Työntekijät voivat kirjata liikuntasuorituksensa liikuntapäiväkirjaan ja kisan lopussa julistetaan kilpailun voittaja. Myös henkilöstön omat olympialaiset tai esimerkiksi pyöräsuunnistukseen osallistuminen porukalla voivat innostaa työkavereita keräämään joukkueen kasaan ja kisailemaan.

 

Liikunnan vastuuhenkilöiden kouluttaminen
Työyhteisössä voidaan kouluttaa terveysliikunnan yhdys- tai vastuuhenkilöitä, jotka toimivat liikuntaan motivoijina ja tiedon välittäjinä työyhteisössä. Vastuuhenkilöt voivat myös järjestää työpaikallaan erilaisia liikuntatempauksia, testejä tai vaikkapa taukoliikuntaa! Vastuuhenkilöille on saatavilla käsikirja, josta löytyy hyviä vinkkejä työyhteisön aktivointiin! 
 

Toteutettu KKI-kehittämishankkeissa:

  • Satakunnan sairaanhoitopiiri: Henkilöstöliikunnan kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä (2014–2016)
  • Oulun Diakonissalaitoksen säätiö/Oulun Liikuntalääketieteellinen Klinikka: LIITY! Liikettä työpäivään – energiaa elämään (2015–2017)
  • Savonia Ammattikorkeakoulu Oy: Kunnon Savotta, Kuopion kaupungin henkilökunnan oma hyvinvointikartta (2017–)
  • Etelä-Savon Liikunta ry: Aktiivinen arki, iloinen ilta (2015–2017)
  • Gardner Denver: Breaking the wall – Liikkuva Gardner Denver (2017–)

Tutustu tuettuihin KKI-kehittämishankkeisiin