Työmatkojen liikkuminen omin lihasvoimin on erinomaista arkiliikuntaa ja siihen voi kannustaa koko henkilöstöä

Henkilöstön kokemukset työmatkakävelyn ja -pyöräilyn mahdollisuuksista ja haasteista
Ennen työmatkaliikkumisen kehittämiseen tähtäviin toimenpiteisiin ryhtymistä on mahdollista selvittää työntekijöiden kokemuksia työmatkakävelyn ja -pyöräilyn mahdollisuuksista ja haasteista työmatkakyselyillä tai työmatkaliikkumiskyselyillä. Esille nousevat asiat voivat liittyä esimerkiksi jalankulku- ja pyöräilyväylien laatuun ja kunnossapitoon sekä reittien kauneuteen, turvallisuuteen ja opastukseen.

Lainattavat työasiointipyörät ja -autot
Työpäivän aikana tehtävät työasiointimatkat saattavat aiheuttaa sen, että myös työmatkat on kuljettava omalla autolla. Työasiamatkoille lainattavat pyörät ja autot vapauttavat työntekijät valitsemaan työmatkojen kulkutavan vapaammin. Pyörien teippaaminen logoin ja soveltuvin värein tuo esille organisaatiota ja antaa siitä hyvän kuvan. Lainattavat pyörät voivat olla joko tavallisia polkupyöriä tai sähköpyöriä. Mikäli hankitaan sähköpyöriä, tulee varmistaa, että pyörille on tarjolla myös latausmahdollisuus. Kannattaa myös sopia pyörien ja latauslaitteiden kunnossapidosta esimerkiksi kiinteistöhuollon kanssa. Pyöriin on mahdollista hankkia pyörälaukut ja korit tavaroiden kuljetusta varten. Suurempaa kuljetustarvetta varten voi hankkia pyöräkärryjä. Lainattavat pyöräilykypärät ja valot ovat myös viisas hankinta.

Työsuhdepyörän mahdollistaminen
Työntekijöille voi tarjota mahdollisuutta työsuhdepyörän hankkimiseen. Työsuhdepyörä toimii samalla periaatteella kuin työsuhdeauto.

Työmatkaliikkumiseen kannustavat puitteet
Työpaikalla voidaan huolehtia siitä, että työmatkaliikkuminen on mielekästä. Katoksellinen ja runkolukituksen mahdollistava pyöräpysäköinti takaa turvallisen ja säänsuojaisan pyöränsäilyttämisen työpäivän aikana. Yhteinen jalkapumppu työpaikalla takaa miellyttävän kyydin työntekijöille. Sosiaalitilojen kunnolliset peseytymis- ja vaatteidenvaihtotilat ovat perusehto monelle hieman pidempää matkaa pyöräilevälle tai kävelevälle. Sopivat suihkutilat, vaatteiden vaihtoon tarkoitetut tilat sekä mahdollisuus varusteiden kuivaukseen ja säilytykseen lukituissa kaapeissa luovat kannustavat puitteet työmatkaliikkumiselle. On hyvä kiinnittää huomiota myös pyöräpysäköintipaikkojen ja tontin sisäisten jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien väliseen kunnossapitoon. Työpaikan tilakartoituslomake auttaa hahmottamaan oman työpaikan tilojen kannustavuutta työmatkaliikuntaan.

Valtakunnallisilla kampanjoilla huomio työmatkaliikkumiseen
Suomessa järjestetään useita valtakunnallisia kampanjoita, joihin osallistumalla voidaan kannustaa työntekijöitä fyysisesti aktiiviseen työmatkaliikkumiseen ja vaikutetaan asenteisiin. Kampanjoihin liittyen voi työpaikalla järjestää kisoja, joiden palkintoina voidaan jakaa esimerkiksi heijastinliivejä tai pyöränvaloja.

Valtakunnallisia kampanjoita ovat muun muassa

  • Pyöräilyviikko toukokuussa
  • Pyörällä töihin päivä 10.5.
  • Liikkujan viikko 16.–22.9.
  • Auton vapaapäivä 22.9
  • Kimppakyytipäivä 18.9.
  • Heijastinpäivä 1.10.

Työmatkapyöräilyn vuosikello toimii apuvälineenä tiedotuksen, kampanjoiden ja tapahtumien ajoittamisessa.

Kampanjoida voi myös työyhteisön sisällä
Työyhteisössä voidaan toteuttaa myös omia kampanjoita työmatkaliikunnan puolesta järjestämällä työmatkaliikkumisviikko ja luennoimalla työmatkaliikkumisen turvallisuudesta. Henkilöstölle voidaan jakaa joko itse tehtyjä työmatkaliikkumiskortteja tai hyödyntää KKI-ohjelman työmatkaliikkumiskorttia, joihon työntekijät voivat kirjata liikutut työmatkat. Palautettujen korttien kesken järjestetty arvonta hyvillä palkinnoilla voi antaa sopivasti motivaatiota työmatkaliikuntaan!

Leikkimieliset kilpailut innostavat liikkumaan ja nostavat yhteishenkeä työpaikoilla
Työmatkaliikkumiseen liittyviä valtakunnallisia kilpailuja ovat muun muassa Kilometrikisa kesäkaudella sekä Talvikilometrikisa kevätkaudella. Kilometrikisat ovat muun muassa yritysten, työyhteisöjen ja seurojen välisiä kilpailuja, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään ylös ja kartuttavat oman joukkueensa kilometrisaldoa. Kilometreiksi voi kirjata paitsi työmatkoilla kertyneet kilometrit myös vapaa-ajan pyöräilyt. Kisata voi muillakin kuin liikutuilla kilometreillä. Valokuvakisa kannustaa ottamaan kuvia työmatkalta ja jakamaan niitä muille. Työmatkakaverin kanssa otettu iloinen ryhmäselfie voi myös olla hauska kisateema.

Työpaikan tarjoamat kannustimet
Työpaikan tarjoamat kannustimet ovat kustannustehokas tapa osoittaa arvostusta työntekijöille. Murto-osalla palkkakustannuksista voi toteuttaa monipuolista etuohjelmaa ja parantaa samalla henkilöstön sitoutumista työpaikkaansa. Työpaikalla voi esimerkiksi järjestää polkupyörähuoltoa työpäivän aikana tai työnantaja voi neuvotella alennuksista esimerkiksi pyöränhuoltoon tai kävely- ja pyöräilyvarusteiden hankintaan. Kannustimien toteuttamiseen kannattaa pyytää yhteistyöhön paikallista pyöräilyseuraa, järjestöjä ja yrityksiä. Myös yllättävät kannustetempaukset voivat ilahduttaa pitkään. Kävellen ja pyöräillen töihin tulevia voi palkita vaikkapa repuilla, pyöränvaloilla, myslipatukalla tai kahvikupposella.

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi HEAT-menetelmällä.
Maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämällä Health Economic Assessment Toolilla voidaan laskea pyöräilyn ja kävelyn taloudellisia hyötyjä. Terveyshyötyjen muuttaminen euroiksi on erittäin tärkeää silloin, kun päättäjille perustellaan pyöräilyn ja kävelyn lisäämiseen tähtäävien investointien tärkeyttä. HEAT-työkalua voi hyödyntää myös työmatkakävelyn ja -pyöräilyn terveysvaikutusten arviointiin.

Liikkumisen ohjauksen suunnitelmat konsultin toimesta
Isohkossa yrityksessä voi harkita liikkumisen ohjauksen suunnitelman teettämistä konsulttiyrityksellä. Liikkumisen ohjauksen suunnitelmissa esitetään konkreettisia toimenpiteitä työmatkojen ja työasiointimatkojen kulkutapajakauman muuttamiseksi viisaampaan suuntaan. Käytännön ohjeita voi saada esimerkiksi pyöräpysäköinnin, sosiaalitilojen ja kunnossapidon kehittämiseen, liikkumisen turvallisuuteen vaikuttaviin toimenpiteisiin sekä kampanjoihin, kannustamiseen ja tiedotukseen liittyviin toimenpiteisiin.


Toteutettu KKI-kehittämishankkeissa
Kaunialan sairaala: Kauniala kunnon iskuun (2012–2014)
Helsingin kaupunki: Kilsat kasaan (2013–2014)
Turun kaupungin ympäristötoimiala: Liikettä työmatkaan (2014)
Satakunnan sairaanhoitopiiri: Henkilöstöliikunnan kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä (2014–2016)
Iisalmen kaupunki: Iisalmen työmatkapyöräilyn ja -kävelyn edistämisohjelma ITKE (2015)


Tutustu myös


 Työmatkalaskuri
 Hyvää työmatkaa - Työpaikan viisaan liikkumisen käsikirja
 Työsuhdepyörä
 Tienaa työmatkalla -palvelu

Fiksusti töihin

Työmatkasta hyvinvointia