Miten luodaan aktiivisen kaupunkiympäristön toimintasuunnitelma

Miten luodaan aktiivisen kaupunkiympäristön toimintasuunnnitelma (How to create an Urban Active Environment (UActivE) Action Plan) julkaisu tarjoaa käytännön neuvoja, joiden avulla kuka tahansa voi kehittää oman aktiivisen kaupunkiympäristön toimintasuunnitelmansa. Oppaassa kuvataan toimintasuunnitelman luomisen prosessi ja esitellään viisi tapausesimerkkiä siitä, miten prosessi toteutettiin SPAcE-projektissa. Lisäksi SPAcE-projektin nettisivuilta löytyy käytännön vinkkejä toimintasuunnitelman laatimiseksi. Opas saatavana suomeksi ja englanniksi.

Kansikuva_julkaisu_2