Valtakunnalliset yhteistyötahot

Avainasemassa arkiliikunnan olosuhteiden ja aseman parantamiseksi on hyvä ja laaja-alainen sidosryhmäyhteistyö.

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Motiva, Pyöräilykuntien verkosto
Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki www.kulkulaari.fi
Viisaan liikkumisen verkosto - VILI
Pyöräilykuntien verkosto www.poljin.fi
Työmatkaliikkumisen edistäminen www.fiksustitoihin.fi

Lähiliikuntapaikat

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Olympiakomitea, Ikäinstituutti
www.lahiliikuntapaikat.fi
www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi

Yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus

Ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö
www.liikuntakaavoitus.fi
www.liikuntapaikat.fi

Luonnon virkistyskäyttö

Ympäristöministeriö, Metsähallitus, Suomen Latu
www.luontoon.fi
www.metla.fi/metinfo/monikaytto/lvvi