Liikunnallisen eämäntavan kehittämisavustusten seuranta

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusten seurannan työikäisiin ja ikääntyneisiin kohdistuvien hankkeiden osalta. Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksia myöntävät aluehallintovirastot (AVI) sekä opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Aluehallintovirastot myöntävät avustusta paikallishankkeille eli kunnille, opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan alueellisille ja valtakunnallisille kehittämishankkeille. Seurannan toteutuksessa tehdään yhteistyötä LIKES-tutkimuskeskuksen LINET-yksikön kanssa, joka vastaa avustuskokonaisuudessa lapsiin ja nuoriin kohdistuvien hankkeiden seurannasta.

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustukset

KKI-ohjelman toteuttaman seurannan päämääränä on tukea mentori- ja ohjausryhmätoiminnalla hankkeita toimintakauden aikana, levittää hankkeissa syntyneitä hyviä toimintamalleja ja tarjota tukien myöntäjille laadukasta tietoa päätöksenteon tueksi sekä avustustoiminnan kehittämiseksi. KKI-ohjelman toteuttamassa seurannassa on kolme tasoa:

1) Sähköinen seurantalomake
Seurantalomake lähetetään kaikille avustusta saaneille hankkeille hankekauden lopussa. Seurantalomakkeella kerätään yhtenäistä tietoa terveysliikuntaan myönnetyistä avustuksista avustustoiminnan kehittämiseksi ja tulevien tukipäätösten taustaksi.

2) Hankkeen aikainen seuranta Laituri-hankeseurantajärjestelmällä
Harkinnanvaraisesti KKI-ohjelma nostaa toimintatavoiltaan innovatiivisia hankkeita hankekauden aikaiseen seurantaan, joka toteutetaan Laituri-hankeseurantajärjestelmällä. Hankkeet tallentavat hankekauden aikana Laituriin tilannekatsauksia ja hankkeen tuotoksia, joista raportoidaan säännöllisesti opetus- ja kulttuuriministeriölle.

3) KKI-yhteyshenkilö
Hankkeisiin, jotka kehittävät valtakunnallisesti merkittävää uutuusarvoa tuottavaa toimintaa, KKI-ohjelma nimeää KKI-yhteyshenkilön. KKI-yhteyshenkilö osallistuu hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn ja seuraa hankkeen toimintaa säännöllisesti oppien siitä ja tarjoten hankkeelle omaa tietotaitoaan.

KKI-seurannan tasot

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksiin voit tutustua opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.