Työnantaja voi halutessaan tukea myös henkilöstön omatoimista, vapaa-ajalla tapahtuvaa liikuntaa

Liikuntapalveluostoihin oikeuttavat palvelusetelit
Liikuntasetelit ovat työnantajan tarjoama liikuntaan kohdennettu henkilöstöetu. Ne antavat työntekijöille mahdollisuuden valita itse liikuntaharrasteen, jolle työnantaja antaa rahallista tukea.

 

Omaoppaat antavat vinkkejä
Työpaikalla voidaan valmistaa ja jakaa omaoppaita eri lajeihin liittyen. Näistä minioppaista voi saada vinkkejä uuden lajin kokeiluun, jolloin kynnys kokeilemiseen voi madaltua. Aloittelijoille voidaan myös tehdä omatoimioppaita esimerkiksi kunnonkohotukseen kävellen.

 

Liikuntaneuvonnasta/hyvinvointivalmennuksesta apua henkilökohtaiseen muutosprosessiin
Isoimmissa työpaikoissa saattaa olla mahdollista toteuttaa yksilöllistä liikuntaneuvontaa, joka ohjaa läpi elämänmuutosprosessissa. Tyypillisessä neuvontaprosessissa työpaikalle on palkattu hyvinvointiohjaaja/liikuntaneuvoja tai liikuntaneuvontapalvelut ostetaan esimerkiksi työterveyshuollosta tai muulta palveluntuottajalta.

Työntekijöille järjestettävällä hyvinvointivalmennuksella voidaan pyrkiä kasvattamaan valmennettavan tietoisuutta omista voimavaroistaan hyvinvoinnin kehittyessä. Valmennukset haastavat pohtimaan yksin ja yhdessä muiden kanssa eri mahdollisuuksia lisätä hyvinvointia arjessa. Valmennuksia voidaan järjestää sekä kasvotusten että etävalmennuksena tai näitä kahta sekoittaen. Etävalmennuksissa voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisia verkkoalustoja, sovelluksia sekä puhelinta. Apua ja tukea työntekijät voivat saada asiantuntijoiden lisäksi myös työyhteisön omasta verkkotukiryhmästä (esim. Facebook).

Toteutettu KKI-kehittämishankkeissa:

  • HUS: Toimintakykyä työelämään (2013–2015)
  • Espoon kaupunki: Liikahdus – Elämäntapa (2013–2015)
  • Pääkaupungin selkäyhdistys: Mun Elämä – My Life (2016–2018)
  • Savonia Ammattikorkeakoulu Oy: Kunnon Savotta, Kuopion kaupungin henkilökunnan oma hyvinvointikartta (2017–)
  • Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry: Liikettä Lahden alueen yrittäjille (2016–)
  • Pohjanmaan liikunta ja urheilu: Intoa työkuntoon (Into-hanke) (2015–2017)
  • Oulun Diakonissalaitoksen säätiö/Oulun Liikuntalääketieteellinen Klinikka: LIITY! Liikettä työpäivään – energiaa elämään (2015–2017)

Tutustu tuettuihin KKI-kehittämishankkeisiin

Toteutettu AVI-rahoitteisissa hankkeissa:

Hyvinkään kaupunki: Sohvalta! (2014-2016)