Työmatkaliikunnan edistäminen

Aktiivinen liikkuminen työmatkoilla edistää työntekijöiden hyvinvointia, tuo yritykselle kustannussäästöjä ja on ympäristöystävällistä. Vastuullinen työnantaja rohkaisee työntekijöitä fiksuihin liikkumisvalintoihin työ- ja työasiointimatkoilla.

Kestävät kulkumuodot, kuten pyöräily, kävely ja joukkoliikenteen käyttö, lisäävät työntekijöiden arkiliikkumista ja ovat myös ympäristön kannalta parhaita vaihtoehtoja. Liikkuva työntekijä on virkeämpi ja terveempi. Työpaikalta lainattavat pyörät työasiamatkoille houkuttelevat kokeilemaan lihasvoimin liikkumista.

Fiksu työmatkaliikkuminen auttaa työyhteisöä saavuttamaan ympäristö-, energiatehokkuus- ja työhyvinvointitavoitteensa. Lisäksi siihen panostaminen on rekrytointivaltti ja se organisaation imagoa.


Fiksusti töihin

Tiedätkö sinä, kuinka työmatkat työyhteisössäsi tehdään? Työmatkaliikkumisen korjausliikkeet eivät vaadi aina suuria toimenpiteitä, myös pienistä teoista on hyötyä. Fiksun työmatkaliikenteen eri vaihtoehdot ja faktat ovat helposti saatavilla fiksustitoihin.fi-verkkoaineistossa. Lisäksi työnantaja voi selvittää työmatkaliikkumisen lähtötilannetta verkkoaineistossa olevan lyhyen kyselyn avulla. Fiksusti töihin -verkkoaineisto on tuotettu Motiva Oy:n vetämässä Työpaikat viisaan liikkumisen edistäjinä -hankkeessa. Hankkeessa ovat mukana Liikennevirasto, Liikenneturva, Helsingin seudun liikenne HSL, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma. Tutustu www.fiksustitoihin.fi


Materiaalia työmatkaliikkumisen edistämiseen

KKI-työmatkaliikkumiskortti kannustaa työmatkojen kulkemiseen kävellen ja pyöräillen. Se soveltuu myös työpaikan työmatkaliikkumiskampanjoihin. Korttiin voi merkata joko rastilla tai minuutteina kahdeksan viikon ajan työmatkaliikkumiset. Kortit ovat maksuttomia, mutta tilaaja maksaa toimituskulut. Materiaalitilaukset. Kortin voi ladata myös pdf-tiedostona.

Työmatkaliikkumiskampanjoita ovat esimerkiksi leikkimieliset, matalan kynnyksen joukkuekisat. Muita työmatkalikuntaan motivoivia keinoja ovat muun muassa pyörähuollon järjestäminen, työpaikan lainattavat pyörät työasiointimatkoihin sekä infotilaisuudet esimerkiksi talvipyöräilyn varusteista ja pukeutumisesta. Yhteisöllisyys on koettu onnistuneeksi houkuttelukeinoksi työmatkaliikuntaan.