Työmatkaliikunnan edistäminen

Valtaosa kaikista kotimaan matkoista tehdään työpaikoille, mutta vain alle viidennes työmatkoista taitetaan kävellen tai pyöräillen. Kävely ja pyöräily ovat potentiaalisia kulkutapavaihtoehtoja varsinkin lyhyillä työmatkoilla. Mahdollisuuksia kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen on, sillä tällä hetkellä 47 % työmatkalaisista käyttää henkilöautoa jo hyvin lyhyillä 1–2 kilometrin pituisilla matkoilla. Tästäkin lyhyemmillä alle 1 kilometrin työmatkoilla jopa neljännes kulkee henkilöautolla*.

Liikkuva työntekijä on virkeämpi ja terveempi niin töissä kuin vapaa-ajallaan. 

Työmatkaliikunnan ehdoton etu on se, että se toteutuu säännöllisesti. Kun työmatkansa kulkee lihasvoimin, niin tarvittava liikunta-annos on helpompaa kerätä pitkin työviikkoa. Keho ei tunnista sitä, saatko päivittäisen liikuntamääräsi täyteen matkalla töihin ja kotiin, vai trendikkäällä kuntasalilla. Työmatkaliikunta vähentää stressiä, ennaltaehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia sekä syöpää, auttaa painonhallinnassa ja parantaa kestävyyskuntoa.

Henkilöstön voimavarojen tukeminen vaikuttaa merkittävästi työyhteisön menestymiseen motivaation,
sitoutumisen, terveyden ja työkyvyn kautta. Vastuullinen työnantaja rohkaisee työntekijöitä fiksuihin liikkumisvalintoihin työ- ja työasiointimatkoilla. Työpaikka hyötyy fiksun työmatkaliikkumisen edistämisestä, koska

  1. Työntekijöiden työtyytyväisyys ja -vireys sekä tuottavuus kasvavat.
  2. Työpaikan imago sekä houkuttelevuus paranevat ja työnantaja tukee kestävää kehitystä.
  3. Työpaikan autopaikkojen tarve vähenee.
  4. Työntekijöiden sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet vähenevät, kun työntekijöiden terveys kohenee.
  5. Työntekijät kokevat työnantajan kohtelevan kaikkia tasavertaisesti, kun työnantaja tukee muitakin työmatkaliikennemuotoja kuin autoilua.

KKI-ohjelma työmatkaliikunnan edistäjänä

KKI-ohjelman tavoitteena on lisätä työntekijöiden ja työnantajien tietoisuutta työmatkaliikunnasta ja sen merkityksestä terveydelle. KKI-ohjelma tekee työtä yhteistyössä verkostojen kanssa. 

 

 

* Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2016, WSP Finland Oy