Aktiivinen kaupunkiympäristö: Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi HEAT-työkalun avulla

SPAcE-projektin kolmas opas antaa neuvoja kävelyn ja pyöräilyn taloudellisten hyötyjen arvioimiseen Maailman terveysjärjestön terveysvaikutusten taloudellisen arvioinnin HEAT-työkalun avulla. Opas esittelee HEAT-työkalun käytön projektin kohdemaissa. Oppaasta ilmenee, miten HEAT-työkalu voi palvella järjestöjä, jotka haluavat mitata kävelyn ja pyöräilyn lisäämisen vaikutuksia yhteisöihinsä. Opas saatavana suomeksi ja englanniksi.