Yhteistyöllä lisää kävelyä ja pyöräilyä

Kävely ja pyöräily ovat nousseet viime vuosina vahvasti liikkumisen keskiöön Suomessa ja maailmalla. Hyviä esimerkkejä suunnitteluun on haettu Hollannista, mutta suunnittelijoiden päät ovat kääntyneet yhä vahvemmin Pohjoismaihin hyvien kävelyn ja pyöräilyn edistämiskäytäntöjen perässä – myös Suomeen. Suomesta onkin kehkeytymässä vähintäänkin naapuriensa veroinen pyöräilymaa, jossa moneen muuhun maahan verrattuna on nostettu vahvemmin myös kävelyn roolia liikenteessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi keväällä 2018 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman, johon on koottu 10 toimenpidekokonaisuutta kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Tavoitteena on kunnianhimoisesti lisätä sekä kävelyn että pyöräilyn matkoja 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan vahvaa yhteistyötä ja tahtotilaa.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma, Liikennevirasto, Aluehallintovirastot, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Maakuntien liitot toteuttavat yhteistyössä Yhteistyöllä lisää kävelyä ja pyöräilyä -koulutuskierroksen 2018-2019.

Tilaisuuksia järjestetään seuraavilla paikkakunnilla:

Itä-Suomi: 12.9.2018 Mikkeli
Varsinais-Suomi: 20.–21.9.2018 Turku–Tukholma–Turku (yksityistilaisuus)
Etelä-Suomi: 4.10.2018 Vantaa ja
Pohjois-Suomi ja Lappi: 13.11.2018 Oulu
Keski-Suomi: 24.4.2019 Jyväskylä

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, miten eri toimijoiden yhteistyöllä edistetään poikkihallinnollisesti kestävän liikkumisen olosuhteita ja tehdään omasta kunnasta ja alueesta kävelyn ja pyöräilyn edelläkulkija! Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti liikenteen, liikunnan ja kaavoituksen parissa työskenteleville sekä muille sidosryhmille, jotka ovat tärkeässä roolissa kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä.