Tuetut kehittämishankkeet

Mikäli hankkeessa tulee hankesuunnitelmaan nähden merkittäviä muutoksia kustannusarvioon, tuen käyttöaikaan tai tarkoitukseen, tulee näistä tehdä muutosanomus viimeistään 30 vuorokautta ennen avustuksen käyttöajan päättymistä. Anomus on hyvä tehdä heti, kun merkittävä muutos ilmaantuu. Muutosanomus lähetetään hankevalmistelijalle (laura.pajunen (at) likes.fi). Täytä muutosanomus tästä

Alla  KKI-ohjelman tukemat kehittämishankkeet lajiteltuna tuen myöntämisvuoden mukaan.

Vuonna 2017 tuetut kehittämishankkeet

Vuonna 2016 tuetut kehittämishankkeet

Vuonna 2015 tuetut kehittämishankkeet

Vuonna 2014 tuetut kehittämishankkeet

Vuonna 2013 tuetut kehittämishankkeet

Vuonna 2012 tuetut kehittämishankkeet

Vuonna 2011 tuetut kehittämishankkeet

Vuonna 2010 tuetut kehittämishankkeet

Vuoden 2018 tuetut kehittämishankkeet

Vuonna 2018 tuetut kehittämishankkeet