AKT, ALT ja KKI panostavat kuljetusalan ammattilaisten hyvinvointiin

Kuljetusalan ammattilaisen työpaikka on liikkuva – usealla pyörällä. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n, Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT:n sekä KKI-ohjelman Liikkuva työpaikka -hanke tarjoaa kuljetusalan ammattilaisille henkilökohtaisen ohjauksen ja keinot oman kunnon ja ruokailutottumusten kohennukseen. Tavoitteena on vahvistaa työkykyä ja terveyttä lisääviä toimintatapoja sekä kuljetusalan ammattilaisille että kuljetusalalla yleensäkin.

Kymmenen kuljetusalan ammattilaista eri puolelta Suomea on lähtenyt mukaan kohentamaan omaa hyvinvointiaan. Ammattikuljettajien työ on erittäin vastuullista, itsenäistä vuorotyötä, mutta työ luo haasteita fyysisen aktiivisuuden ylläpitoon ja ruokailumahdollisuudet ovat rajalliset. Huoli kuljettajien hyvinvoinnista kosketti sekä AKT:tä että ALT:ltä. AKT kokosi pilottiryhmän KKI-ohjelman vastatessa toteutuksesta. Ryhmän toiminta käynnistyi yhteisellä tapaamisella tammikuussa. Kokemuksia kuullaan matkan varrella ja hankkeen päätös on Linja-autopäivillä Lahdessa 28.9.2019.

Ammattikuljettajien henkilökohtaisena ohjaajana toimii Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun liikuntaneuvoja, jota osallistujat tapaavat säännöllisesti joko etäyhteydellä tai paikan päällä. Liikunta- ja elintapaneuvonnan ohjauksessa on lähdetty liikkeelle osallistujien omista lähtökohdista ja tarkoituksena on, että jokainen löytää jakson aikana itselleen ja omaan arkeensa sopivat keinot fyysisen kunnon ja elintapojen osalta. Toiminta pitää sisällään myös lääkärintarkastuksen, alku- ja seurantamittaukset, yhteiset tilaisuudet, joissa aiheina painonhallinta, liikunta ja lepo. Lisäksi arkista aktiivisuutta ja unen laatua mittaava sormus on käytössä hankkeen aikana.

Ammattikuljettajille suunnattu Liikkuva työpaikka on yksi KKI-ohjelman yhteistyömuoto ammattiliittojen kanssa. KKI-ohjelman tekee yhteistyötä useiden valtakunnallisten kumppaneiden sekä ammattiliittojen kanssa. Yhteistyön avulla vahvistetaan työkykyä ja terveyttä lisäävien toimintatapojen leviämistä ja juurruttamista työpaikoille.

Lisätietoja
kehittämispäällikkö Miia Malvela
miia.malvela [at] likes.fi
p. 050 443 2376

Yhteenveto hankkeesta ja sen tuloksista (pdf-tiedosto)

 AKT

 

ALT

 

PHLU