Miten tuloksista ja avustuksen käytöstä raportoidaan

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä tiliselvitys liitteineen että sähköinen seurantalomake.

 

Tiliselvitys:

  1. KKI-ohjelman tiliselvityslomake täytettynä. Tiliselvityslomake lähetetään päätöskirjeen mukana.
  2. Tiliselvityslomakkeen lisäksi tiliselvitykseen tulee liittää:
    • Hankkeen kustannuspaikan tositetasoinen pääkirja sekä kustannuspaikkaraportti kirjanpitäjän allekirjoituksella oikeaksi todennettuna

TAI

    • Päätöskirjeen mukana lähetettävä KKI-hanketuen tiliselvityksen kulujen erittelykaavio, johon avataan hankkeen kokonaiskulut tositenumeroineen. Erittelykaavion lisäksi tulee lähettää myös kopiot maksujen perusteista numeroituna (esim. laskut tai ohjaajan tuntikirjanpito) sekä kopiot maksukuiteista allekirjoitettuna tai ote kirjanpidosta kirjanpitäjän allekirjoituksella oikeaksi todistettuna ja numeroituna.

Tutustu: KKI-hanketuen käyttö- ja tiliselvitysohjeet

 

Seurantalomake:

Linkki sähköiseen seurantalomakkeeseen lähetetään hakemuksessa ilmoitetun vastuuhenkilön sähköpostiin noin kolme viikkoa ennen seurantatietojen palauttamisen päivämäärää.

Panosta seurantatietojen laatuun. Seurantatiedot auttavat KKI-ohjelmaa hahmottamaan tuella toteutetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia. Hakiessanne uutta KKI-hanketukea, KKI-ohjelma perehtyy edellisten hankkeiden seurantaraportteihin. Hankkeen onnistumista ei tarvitse ylikorostaa, vaan tärkeintä on tehdä realistinen itsearviointi oman toiminnan kehittymisestä.

Tutustu sähköiseen seurantalomakkeeseen

 

Tuen palautus

Mikäli hankkeelle myönnetty hanketuki ei tule kokonaan käytettyä, tulee käyttämättä jäänyt osa tuesta palauttaa LIKESin tilille. Ottakaa yhteyttä hankevalmistelijaan, mikäli aiotte palauttaa hanketukea.

Hankekoordinaattori Elina Tarkiainen
puh. 0400 968646
elina.tarkiainen(at)likes.fi