Hakemusten arviointi ja tuen käytön ehdot

 

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Arvioinnissa otetaan huomioon hankkeen tarkoituksenmukaisuus suhteessa KKI-ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin sekä kehittämishanketukihaun kriteereihin. Lisäksi arvioidaan hankkeen toiminta- ja taloussuunnitelman realistisuus sekä hankkeen laatu, laajuus ja vaikuttavuus.

Hakemukset arvioivat KKI-ohjelmasta hanketyöntekijä sekä hankkeen painopistealueen asiantuntija yhdessä ohjelmajohtajan kanssa. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja arviointi perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon KKI-ohjelman tavoitteet, painopistealueet ja kehittämishanketuen kriteerit.

Huom.

  • Jos avustusta haetaan usean yhteisön yhteiseen hankkeeseen, nimetään yksi näistä hakemusta hallinnoivaksi tahoksi. Hallinnoiva yhteisö hakee avustusta ja vastaa avustuksen käytöstä, mahdollisesta takaisinmaksusta ja selvityksen antamisesta KKI-ohjelmalle. Avustusta ei saa siirtää avustuksena hankekumppanin käyttöön.
  • KKI-ohjelma voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät (valtionavustuslain 7 § 1 mom.).

Tuen käytön ehdot

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä. Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Tuen saaja sitoutuu noudattamaan kehittämishanketuen ehtoja ja rajoituksia. Valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on hankkeen osallistuminen toiminnan seurantaan ja arviointiin tuen myöntäjän edellyttämällä tavalla.

Tutustu: Vuoden 2018 tuen ehtoihin ja rajoituksiin

Tutustu: Hanketoimijan käsikirja