Mitä tarkoitetaan käsitteellä "Liikkumisen olosuhteet"?

TEHYLI-olosuhderyhmä työskentelee liikkumisen olosuhteiden kehittämiseksi, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Ryhmä on määritellyt käsitteen ja sen avulla selkeytetään sitä toimintakenttää, jonka kehittämiseksi työryhmä työskentelee.

LIIKKUMISEN OLOSUHTEET

Liikkumisen olosuhteet ovat kokonaisuus, jossa rakennettu ja luonnonympäristö ja niihin liittyvät palvelut mahdollistavat fyysisen aktiivisuuden kaikkina vuodenaikoina sisä- ja ulkotiloissa kaikissa elämänkulun vaiheissa.
Liikkumisen olosuhteita luovat erityisesti kävely- ja pyörätiet, rakennettu liikuntapaikkaverkosto, erilaiset puisto- ja piha-alueet, sekä luontoympäristöön kytkeytyvät virkistys- ja ulkoilualueet sekä -reitit ja rakentamaton luonto.