Sairaanhoitopiireissä ilahtunut vastaanotto KKI-mittauspäiville

Syyskuun aikana KKI-ohjelman kiersi 16 sairaanhoitopiiriä KKI-mittauspäivillä edistämässä fyysisen kunnon ja työkyvyn huomioimista osana henkilöstön hyvinvointia.

Sairaanhoitopiirien henkilöstölle kohdennetut KKI-mittauspäivät toteutettiin syyskuussa 16 sairaanhoitopiirissä 19 mittauspäivänä. Lisäksi yhtenä päivänä pilotoitiin konseptia opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstölle Huhtasuolla yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Mittauksissa kävi yhteensä 6 472 henkilöä. Kehon kuntoindeksi -mittausten avulla haluttiin yhtenä keinona tukea henkilöstön fyysistä kuntoa ja työkykyä yhteistyössä työnantajan kanssa. Työntekijälle jäävien omien mittaustulosten lisäksi toimitamme työnantajalle koontiraportteja henkilöstön fyysisestä kunnosta sekä luvan antaneiden työntekijöiden osalta lähetämme mittaustulokset työterveyshuoltoon, jossa tuloksia voidaan hyödyntää työntekijän hyvinvoinnin edistämisessä.

Rekkaan rakennettu testiasema

Kunnossa kaiken ikää -mittauspäivä toteutetaan rekalla, johon on rakennettu mittausasema. Rekka kiersi sairaanhoitopiireissä ja kuntayhtymissä syyskuun aikana, 2.-26.9. Rekassa kukin osallistuja pääsi mittauttamaan kuntonsa helposti, hikoilematta ja hengästymättä arki-/työvaatteissa. Osallistujille saivat palautetta tuloksistaan ja heille millaisilla keinoilla omiin tuloksiin voi vaikuttaa. Mittauspäivien ohella sairaanhoitopiiri ja työterveyshuolto tarjoavat lisäpalveluita henkilöstölleen fyysisen kunnon ja työkyvyn tukemiseen.

Sairaanhoitopiirien lisäksi yksi mittauspäivä 27.9. kohdenettiin Jyväskylässä Huhtasuon koulukeskuksessa työskentelevälle henkilöstölle työkyvyn edistämisen näkökulmasta. Päivä on suunniteltu yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa ja mukana on mm. työterveyshuolto jatkotoimineen.

Lisätietoja KKI-ohjelman kehittämispäällikkö Miia Malvelalta (miia.malvela[at]likes.fi, p. 050 443 2376) ja ohjelmakoordinaattori Anna Puuruselta (anna.puurunen[at]likes.fi, p. 050 441 4025 )