Terveysliikunnan edistäjiä palkittiin vaikuttavasta työstä

KKI-ohjelma juhlisti 25-vuotista taivaltaan 23.8.2019 ja palkitsi pitkäaikaisia ja vaikuttavia terveysliikunnan edistäjiä.

Tamperelainen urheiluseura Koovee ry palkittiin huumorilla höystetystä Olkkosen reeniryhmästä, joka on jo vuosikymmeniä innostanut miehiä liikkeelle. Suomen Apteekkariliitto palkittiin kaukonäköisestä ja innovatiivisesta yhteistyöstä terveysliikunnan edistämiseksi apteekkialalla. Työ Terveys Turvallisuus -lehti palkittiin terveysliikuntaa tukevasta monipuolisesta uutisoinnista ja taustoittamisesta.

Liikkumisen olosuhteiden edistäjänä palkittiin Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön yhdyskuntasuunnittelun tutkimusryhmä pitkäaikaisesta ja laadukkaasta työstä liikkumisen olosuhteiden esille nostamisesta yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoituksessa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Aija Rautio palkittiin ennakkoluulottomasta ja kunnianhimoisesta työstä terveysliikuntakentällä.

Palkinnot luovuttivat opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee KKI-ohjelman 25-vuotisjuhlassa 23. elokuuta 2019 Helsingissä Ostrobotnian juhlasalissa.

Miesten liikuttamisen pitkäaikaiset pioneerit

KKI-ohjelma palkitsee Koovee ry:n Olkkosen reeniryhmän jo vuosikymmeniä sohvien miehisiä sankareita liikkeelle saaneesta huumorilla höystetystä toiminnasta.

Koovee ry:n Olkkosen reeniryhmä on ruohonjuuritason KKI-innovaatio, joka on kestänyt aikaa vuosikymmeniä. Kuvitteellisen humoristisen Olkkos-hahmon ympärille rakennettiin vuonna 1996 massiivinen paikallinen markkinointikampanja houkuttelemaan ja innostamaan miehiä pitämään itsestään huolta.

Viikoittaiset reeniryhmät saavuttivat jo heti alkuun suuren suosion ja ovat toimineet jo lähes 25 vuotta. Pääpaino on matalan kynnyksen liikunnassa: perusliikuntaa, palloilua ja venyttelyä. Vuosien aikana on perustettu muun muassa salibandyryhmiä ja kuntosaliryhmiä, kokeiltu erilaisia lajeja sekä järjestetty muita yhteisiä tapaamisia.

Olkkosten reeniryhmissä on toteutunut ja jalostunut esimerkillisesti KKI-sanoman ydin. Ryhmät on suunnattu tavallisille miehille, ne ovat luoneet pysyvää toimintakulttuuria ja kynnys osallistumiseen on matala. Ihailtavaa on paitsi toiminnan jatkuvuus myös osallistujien sitoutuminen, sillä osa nykyisistä olkkosista on ollut mukana alusta saakka, koko 25-vuotisen taipaleen. Reeniryhmien ideaa on kopioitu myös naapurikuntiin.

Liikkujan Apteekki -konsepti on ollut menestys

KKI-ohjelma palkitsee Suomen Apteekkariliiton kaukonäköisestä ja innovatiivisesta yhteistyöstä terveysliikunnan edistämiseksi.

Liikkujan Apteekki -konsepti syntyi vuonna 2009, kun Suomen Apteekkariliitto, Hengitysliitto ja KKI-ohjelma ryhtyivät yhteistyöhön. Konsepti on ollut menestystarina: Liikkujan Apteekkeja on eri puolilla Suomea jo yli 200 eli mukana on noin neljäsosa kaikista Suomen apteekkitoimipisteistä.

Suomen Apteekkariliitto on kymmenen vuoden ajan edistänyt terveysliikuntaa innostuneesti ja ennakkoluulottomasti. Liikkujan Apteekki -konsepti on tuonut uudenlaisen mahdollisuuden matalan kynnyksen neuvontapalveluun ja yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa.

Liikkujan Apteekeissa otetaan liikunta puheeksi asiakkaan kanssa, jos liikunnalla nähdään suotuisia vaikutuksia hänen terveyteensä, sairauksien ennaltaehkäisyyn tai niiden hoitoon. Liikkujan Apteekit tarjoavat asiakkailleen myös erilaisia liikuntamateriaaleja, järjestävät liikuntatapahtumia ja perustavat liikuntaryhmiä.

Konseptin tavoite on, että apteekki on jatkossa entistä vahvempi yhteistyökumppani terveyden edistämisessä ja osa kunnallista liikunnan ja hyvinvoinnin palveluketjua.

Liikkujan Apteekki -konsepti on onnistunut esimerkki matalan kynnyksen neuvontapalvelusta, jolla edistetään terveyttä ja kavennetaan terveyseroja.

Työpaikkojen terveyden ja hyvinvoinnin laaja-alainen puolestapuhuja

KKI-ohjelma palkitsee Työ Terveys Turvallisuus -lehden pitkäjänteisestä ja monipuolisesta terveysliikuntaa tukevasta uutisoinnista ja taustoittamisesta.

TTT-lehti tavoittaa tuhansia työpaikkoja Suomessa. Lehden jutuissa käsitellään laajasti työpaikkojen turvallisuutta, terveyttä, hyvinvointia ja tulevaisuutta.

TTT-lehti on jo vuosien ajan pitänyt vahvasti korkealla terveysliikunnan lippua käsittelemällä jutuissaan monipuolisesti fyysistä kuntoa, arkiliikuntaa, työmatkaliikkumista sekä vireyttä ja jaksamista työpaikkojen ja työntekijöiden näkökulmasta. TTT-lehden rooli viestinviejänä liikkeen lisäämisessä ja työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin parantamisessa on ollut paitsi merkittävä myös ilahduttavan pitkäjänteinen ja laaja-alainen.

Yhdyskuntasuunnittelulla ja kaavoituksella suuri merkitys liikkumiselle

KKI-ohjelma palkitsee Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön yhdyskuntasuunnittelun tutkimusryhmän pitkäaikaisesta ja laadukkaasta työstä liikkumista edistävien olosuhteiden esille nostamisesta yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoituksessa.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön yhdyskuntasuunnittelun tutkimusryhmä on yli 15 vuoden ajan työskennellyt sinnikkäästi ja ennakkoluulottomasti, jotta olosuhteiden merkitys liikkumisen edistämisessä tulisi niin päättäjien, suunnittelijoiden kuin itse liikkujienkin tietoisuuteen. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka on sosiaalisesti toimiva ja jossa eri väestöryhmien tarpeet on otettu huomioon, ei synny ilman vahvaa tietopohjaa.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön yhdyskuntasuunnittelun tutkimusryhmä on lisännyt tätä tietoisuutta julkaisemalla useita raportteja ja oppaita tuoden esille poikkihallinnollisen työn merkitystä arki- ja terveysliikunnan olosuhteiden luomisessa ja esitellen hyviä käytäntöjä lukuisille sidosryhmien edustajille.

Tutkimusryhmän ylläpitämä liikuntakaavoitus.fi-verkkosivusto tarjoaa ajankohtaista, tiivistä ja helposti omaksuttavaa tietoa liikunnan olosuhteiden ja elinympäristön suunnitteluun. Ryhmä on järjestänyt koulutuksia ja luonut vapaasti hyödynnettävissä olevaa korkealaatuista ja monipuolista koulutus- ja tausta-aineistoa liikkumisen olosuhteiden huomioimiseksi esimerkiksi kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa.

Rohkea toiminnan nainen

KKI-ohjelma palkitsee Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Aija Raution ennakkoluulottomasta ja kunnianhimoisesta työstä terveysliikunnan kentällä.

Aija Raution työtä leimaa kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen, jossa liikunta huomioidaan vahvasti osana kokonaisuutta. Rautio ymmärtää ja taitaa poikkihallinnollisen verkostotyön, joka on avannut ovia terveysliikunnan edistämiseen terveydenhuollossa.

Rautio on ollut alusta asti mukana KKI-ohjelman valtakunnallisessa liikuntaneuvonnan kehittämisverkostossa. Lappeenrannan liikuntaneuvonnan malli onkin toiminut yhtenä valtakunnallisesti levitettynä toimivana käytäntönä. Raution ansioita on liikuntaneuvonnan asiakkaille suunnatun BMI-kortin toteutuminen ja käyttöönotto Etelä-Karjalassa.

Lisätietoja 

KKI-ohjelma, ohjelmajohtaja Jyrki Komulainen, puh. 0500 542 193, jyrki.komulainen@likes.fi

Palkittujen yhteyshenkilöt

Koovee ry, johtokunnan puheenjohtaja Esa Koivisto, puh. 044 244 1359, esa.koivisto@koovee.fi

Suomen Apteekkariliitto, asiantuntijaproviisori Johanna Salimäki, puh. 010 6801 422, johanna.salimaki@apteekkariliitto.fi

TTT-lehti, päätoimittaja Kirsi Väisänen, puh. 044 335 2614, kirsi.vaisanen@tttlehti.fi

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö, professori (TkT, arkkitehti Safa) Helka-Liisa Hentilä, puh. 0294 484 981, helka-liisa.hentila@oulu.fi

Eksote, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Aija Rautio, puh. 044 791 4833, aija.rautio@eksote.fi