Essotelaiset kondiksessa – työhyvinvointia liikkumalla

Henkilö¬kunnan hyvinvoinnin tukeminen on sijoitus sekä työnantajan että henkilökunnan näkö¬kulmasta.

Hyvinvoiva henkilökunta tekee hyvää ja tuottavaa työtä, ja työntekijät hyötyvät hyvinvointinsa ke-hittymisestä myös va¬paa-ajalla. Hyvä fyysinen kunto ja riittävä palautuminen ehkäisevät yleisimpiä työkyvyttömyyden aiheuttajia, kuten tuki- ja liikuntaelinsairauksia, mielenterveyden ongelmia ja vuorotyön aiheuttamia unihäiriöitä.

Essotelaiset kondiksessa - työhyvinvointia liikkumalla -hankkeessa, eli "Kondiksessa", tuotetaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveys¬palvelujen kuntayhtymän eli Essoten työntekijöille liikunta¬painotteista, ryhmässä tapahtu¬vaa elintapa¬ohjausta ja suunnitellaan toiminnasta pysyvä käytäntö Essoteen.

Työntekijät ovat saaneet käytännön vinkkejä liikkumismahdollisuuksista ja yhteiset keskusteluhetket on koettu antoisiksi.

Lue lisää hankkeesta KKI-blogista!