KKI-hankeavustukset vuodelle 2019

KKI-ohjelma myönsi KKI-hanketukea yhteensä 95 hankkeelle.

Vuoden 2019 toisella hakukierroksella KKI-hanketukihakemuksia saapui yhteensä 191 kappaletta. KKI-hanketukea myönnettiin 95 hankkeelle yhteensä 157 700 €.

KKI-kehittämishanketukea myönnettiin 12 hankkeelle vuodelle 2019, yhteensä 262 000 euroa.

Tutustu tukea saaneiden hankkeiden hankekuvauksiin.

Lisätietoja KKI-hankeavustuksista
hankekoordinaattori Elina Tarkiainen 
elina.tarkiainen(at)likes.fi
puh. 0400 968646