KKI-blogi: Hyvinvointia parturi-kampaamosta

Innovatiivinen idea elintapaneuvontaan: parturi-kampaajat lisäämässä asiakkaidensa ja samalla itsensä hyvinvointia.

Kampa – hyvinvointia parturi-kampaamosta -kehittämishankkeessa päämääränä on paitsi parturi-kampaajien itsensä myös asiakkaiden hyvinvoinnin lisääminen. Hankkeen idea on tuore ja raikas, ihan uudenlainen tulokulma liikkumisen puheeksiottamiseen.

Parturi-kampaamon tuoli on luonteva paikka aloittaa keskustelu asiakkaan kanssa elintavoista, mikäli aihe on työntekijälleen itselleen tuttu ja tärkeä. Hankkeessa onkin lisätty myös parturi-kampaajien eväitä omaan työhyvinvointiin ja aiheen puheeksiottamiseen.

Kampa-hanketta on rahoittanut KKI-ohjelman lisäksi Oulun Diakonissalaitoksen säätiö

Lue lisää KKI-blogista.