Tuore raportti liikuntaneuvonnan onnistumisen edellytyksistä

Liikuntaneuvonnan onnistumisen edellytykset kunnissa -kyselyn tulokset on julkaistu.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma laati kyselyn liikuntaneuvonnan onnistumisen edellytyksistä kunnille ja kuntayhtymille vuonna 2018 yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Tarkoituksena oli selvittää ne keinot ja onnistuneet toimintatavat, joilla liikuntaneuvonnan vakiinnuttaminen on kunnissa onnistunut.

Kysely lähetettiin niille kunnille, joissa yksilöllinen, tavoitteellinen ja poikkihallinnollinen liikuntaneuvonta on vakiintunut osaksi kuntien terveyden edistämisen palvelua. Tulokset antavat tietoa kuntien liikuntaneuvonnan palveluketjun tilanteesta sekä kuntien toiveista ja tarpeista liikuntaneuvonnan osalta.

Tutustu kyselyn tuloksista laadittuun raporttiin.

Lisätietoja
KKI-ohjelman kenttäpäällikkö Sari Kivimäki
sari.kivimaki[at]likes.fi
puh. 0400 247 444