KKI-ohjelman ulkopuolinen arviointi on valmistunut

Valtion liikuntaneuvosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisivat Kunnossa kaiken ikää -ohjelman ulkoisen arvioinnin perjantaina 14.9.2018 opetus- ja kulttuuriministeriön tiloissa järjestetyssä tilaisuudessa.

KKI-ohjelman ulkoisen arvioinnin on Valtion liikuntaneuvoston toimeksiannosta toteuttanut Nordic Healthcare Groupin konsortio, jonka tehtävänä oli arvioida KKI-ohjelman tuloksia ja vaikutuksia suhteessa ohjelmalle asetettuihin tavoitteisiin. Tarkastelun kohteena oli niin ikään KKI-ohjelman verkostotoiminnan toimivuus ja tuloksellisuus. Lisäksi arvioinnissa tarkasteltiin KKI-ohjelman hankeavustuskäytäntöjen sekä rahoituksen valintakriteerien ja -prosessien toimivuutta ja onnistumista sekä ohjelmaan liittyen valtionohjauskäytäntöjen soveltuvuutta liikuntahankkeiden tavoitteelliseen ohjaamiseen.

Nyt toteutetun arvioinnin kohteena oli koko ohjelma ja sen eri kaudet, mutta erityisesti tarkasteltiin kolmea toimintakautta 1995–1999, 2005–2009 ja 2015–. Näiltä kausilta yksityiskohtaisemmin on keskitytty vuosiin 1996, 2006 ja 2016. Arvioinnin kohdetta on pyritty lähestymään usean eri aineiston kautta monipuolisia menetelmiä hyödyntäen. Keskeisinä aineistoina ovat olleet ohjelman omat seuranta- ja raportointitiedot, asiakirjamateriaali, teemahaastattelut, hanketason kysely sekä sidosryhmäsuhteita kuvaava verkostoaineisto.

KKI-ohjelma kiittää Nordic Healthcare Groupia perusteellisesta arviointityöstä, josta saatujen kehittämissuositusten perusteella ohjelma voi yhdessä rahoittajiensa kanssa kehittää toimintojaan ja toimintatapojaan.

Arviointiraporttiin voi tutustua tarkemmin valtion liikuntaneuvoston verkkosivuilla.

Lisätietoja ohjelmajohtaja Jyrki Komulainen, jyrki.komulainen[at]likes.fi, puh. 0500 542 193