Hyvä fyysinen kunto edistää työkykyä ja ehkäisee työuupumusta

Fyysisesti hyväkuntoinen työntekijä kokee työkykynsä hyväksi, ei uuvu työssään sekä uskoo jaksavansa työskennellä eläkeikään saakka.

KKI-ohjelman toteuttamalla, syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana koko Suomen kiertäneellä, Matka hyvään kuntoon -rekkakiertueella testattiin yhteensä yli 26 000 suomalaisen fyysinen kunto. Kevään 2017 rekkakiertueella toteutettiin myös kyselytutkimus, jonka avulla selvitettiin testeihin osallistuneiden kokemuksia työn kuormittavuudesta ja työuupumuksesta, koettua elämänlaatua ja työtyytyväisyyttä sekä fyysistä aktiivisuutta. Kyselyyn vastasi yli 1 300 työssä käyvää henkilöä.

Kyselyyn annettuja vastauksia verrattiin vastaajien kuntotestituloksiin. Tuloksista käy ilmi, että hyvällä fyysisellä kunnolla, laadukkaalla esimiestyöllä ja työntekijän kokemuksella työnsä merkityksellisyydestä sekä mahdollisuuksista vaikuttaa työhönsä, on selvä yhteys hyvään työkykyyn ja vähäiseen työuupumukseen. Tyypillisesti työntekijä, jonka työkyky on hyvä ja uupumuksen kokemukset vähäisiä, kokee työssään innostusta ja työniloa. Hän kykenee myös nauttimaan arkipäiväisistä toimista ja uskoo jaksavansa työskennellä eläkeikään saakka. Näillä tekijöillä puolestaan on työn tuottavuutta nostava vaikutus.

– On täysin perusteltua sanoa, että työpaikan tärkein pääoma on henkisesti ja fyysisesti hyvinvoiva henkilöstö, KKI-ohjelman johtaja Jyrki Komulainen toteaa.

Lue lisää rekkakiertueen kuntotestituloksista sekä kiertueella toteutetun kyselyn tuloksista