KKI-hanketukea myönnetty 116 hankkeelle

KKI-ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa.

Vuoden 2018 ensimmäisellä hakukierroksella hakemusten ennätysmäärän raja rikkoutui jälleen, sillä hakemuksia tuli yhteensä 278 kappaletta ympäri Suomea! KKI-hanketukea myönnettiin 116 hankkeelle yhteensä 426 100 €.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteystiedot löydät täältä. KKI-hanketukea voi hakea seuraavan kerran maaliskuussa 2018.

Lisätietoja hanketuesta
hankevalmistelija Laura Pajunen 
laura.pajunen(at)likes.fi
puh. 050 441 4025.

www.kkiohjelma.fi/hanketuki