KKI-blogi: Oppien aktiiviseen arkeen

ESLU ry:n Oppien aktiiviseen arkeen! -hankkeen kohderyhmänä olivat vähän liikkuvat työikäiset sekä liikunta- ja terveysalan opiskelijat.

Hankkeen yhtenä tarkoituksena oli tarjota opiskelijoille arvokasta käytännön kokemusta asiakaskohtaamisiin ja liikunnan puheeksiottamiseen. Samalla hanke tarjosi vähän liikkuville työikäisille mahdollisuuden henkilökohtaiseen tukeen ja kannustukseen oman arjen aktivoimiseksi.

Lue lisää KKI-blogista!