Maakuntakohtaiset TEAviisari-infograafit

TEAviisari-tiedonkeruun pohjalta laaditut terveyttä edistävän liikunnan tilaa kuvaavat maakuntakohtaiset infograafit ovat valmistuneet!

KKI-ohjelma on toteuttanut yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Suomen Kuntaliiton kanssa vuoden 2018 TEAviisari-tiedonkeruun pohjalta maakuntakohtaiset infograafit, joihin on kerätty tiedot keskeisimmistä terveyttä edistävän liikunnan tilaa kuvaavista tekijöistä kustakin maakunnasta. Kunkin maakunnan tiedot on esitetty 2-sivuisena infograafina. Infograafit ovat ladattavissa pdf-tiedostoina KKI-ohjelman maksuttomat materiaalit -sivulta.

Infograafit korvaavat KKI-ohjelman aiempina vuosina TEAviisari-tietojen pohjalta laatimat raportit, mutta niiden sisältö noudattelee raportteja. Kuten raporttien, myös infograafien sisällöt on jaettu viiteen teemaan: sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja arviointi, voimavarat sekä osallisuus. Infograafeissa on lisäksi myös liikuntaneuvonnan tilaa kuvaava osuus.

18 maakunnallisen version lisäksi on ladattavana myös infograafi, johon on koottu kaikkien tiedonkeruuseen osallistuneiden Suomen kuntien tiedot.

Lisätietoja infograafeista
ohjelmakoordinaattori Anna Puurunen
anna.puurunen[at]likes.fi
puh. 050 441 4025