Kipinät 2/2018

Tämän vuoden toinen Kipinät-lehti on juuri ilmestynyt. Lehdessä käsitellään hankkeita ja niihin liittyviä teemoja monesta eri näkökulmasta.

Lehden pääkirjoituksen on kirjoittanut ylitarkastaja Sari Virta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Virta toimii myös KKI-ohjelman neuvottelukunnan puheenjohtajana. Virta pohtii kirjoituksessaan valtionavustusten vaikuttavuuden mittaamiseen sekä vaikutusten ja tulosten osoittamiseen liittyviä haasteita. Lehden kolumnin on kirjoittanut ODL Liikuntaklinikan palvelujohtaja Kaisu Kaikkonen. Kaikkonen on vuosien saatossa ollut mukana hallinnoimassa ja koordinoimassa useita erikokoisia hankkeita, joista saamiinsa kokemuksiin nojautuen hän antaa kirjoituksessaan hyviä vinkkejä onnistuneen hankkeen toteutukseen.  

Lehden jutuissa esitellään useita erikokoisia ja eri tavalla toteutettuja hankkeita. LiikUn hallinnoima ja KKI-ohjelman rahoittama Sote liikuttaa -hanke pyrkii vaikuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin liikunta- ja elintapaohjauksen vakiinnuttamiseksi Varsinais-Suomessa. Liikuntaa eri muodoissa on puolestaan tuotu osaksi Valtti-työpajan arkea Liikkuva työpaja – Lippa -hankkeessa Kankaanpäässä. Aulangon apteekin henkilökuntaa liikuttaa ja yhteishenkeä kohottaa työyhteisön oma Hyvinvoinnin avaimet -hanke. Oma liikuntahanke on antanut eväitä myös liikunnan puheeksi ottamiseen asiakkaiden kanssa osana Liikkujan Apteekki -konseptia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen avaa haastattelussa liikunnan valtionavustusten kokonaisuutta ja kertoo tarkemmin avustusten jakamisen taustalla olevista periaatteista ja painotuksista. KKI-ohjelman hankevalmistelija Laura Pajusen kirjoittamassa jutussa puolestaan esitellään KKI-ohjelman roolia hankkeiden sparraajana kaikissa hankkeen vaiheissa.

Työyhteisöissä toteutettaviin fyysistä aktiivisuutta edistäviin toimenpiteisiin pureudutaan Kevan työhyvinvointia sekä KKI-ohjelman sairaanhoitopiireihin kohdistunutta Matka hyvään kuntoon -kiertuetta käsittelevissä jutuissa.

Lehdessä esitellään myös piakkoin julkaistavan Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa -selvityksen tuloksia sekä liikuntaneuvonnan onnistumisen edellytyksiä selvittäneen kyselyn tuloksia. Lisäksi liikuntaneuvontaa käsitellään lehdessä VESOTE-kärkihankkeen näkökulmasta. Syksyllä julkaistusta KKI-ohjelman ulkopuolisesta arvioinnista on myös lehdessä juttu.

Lehdestä löydät tietoa myös tulevista KKI-Päivistä sekä uusista KKI-materiaaleista.

Lue lehti pdf:nä tai Issuu.com-palvelussa