SuomiMies seikkailee -kampanja miesten hyvinvoinnin edistäjänä vuosina 2007-2014

Raportissa kootaan yhteen SuomiMies seikkailee -kampanjan taustaa, historiaa, rakennusaineita ja toimenpiteitä. Raportissa arvioidaan myös kampanjan onnistumista, vaikuttavuutta ja yhteiskunnallisia perusteita.

SuomiMies seikkailee on KKI-ohjelman vuonna 2007 alkanut, fyysisesti huonokuntoisille miehille suunnattu liikunnanedistämiskampanja. Tavoitteena on ollut herättää miesten kiinnostus omaa liikkumista ja hyvinvointia kohtaan sekä siten parantaa heidän työssä jaksamistaan. Päämääränä on ollut luoda pysyvää toimintakulttuuria työikäisten, terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien miesten aktivoimiseksi.

SuomiMies seikkailee -kampanja rakennettiin tavoittamaan sekä miehiä ja ammattilaisia että median kautta suurta yleisöä. Kampanjan ytimessä ovat olleet useana vuonna ympäri Suomea kiertäneet rekkakiertueet, joilla on kartoitettu SuomiMiesten kuntoa maksuttomien, matalan kynnyksen testien avulla sekä jaettu tietoa liikunnasta ja terveellisestä ravinnosta. Matkan varrella kampanjaan on sisältynyt myös erilaisia materiaaleja, liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisille suunnattu seminaarikiertue sekä monenlaista miehille suunnattua hanke- ja kurssitoimintaa.

SuomiMiehen tarina on nyt koottu yksiin kansiin ja uutuusraportissa käsitellään kampanjaa vuosilta 2007–2014. Raportissa on 70 sivua ja sen on toimittanut Emma-Reetta Hämäläinen.

Raportin voit tilata tilaukset(at)likes.fi. Raportin voi ladata myös pdf-tiedostona.