Yhteistyöverkosto

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma toimii yhteistyössä monien eri tahojen kanssa edistääkseen aikuisväestön liikkumista. Laajan yhteistyöverkoston avulla pyritään kehittämään terveysliikunnan työvälineitä ja tiedottamaan liikunnan vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin.

KKI-ohjelman taustalla olevat tahot

 

Liikunnan aluejärjestöt

Muita yhteistyötahoja