KKI-blogi: Hyvinvoinnin seuraava megatrendi

Liikuntaneuvonnalla on valtava potentiaali terveydenhuollossa. Liikuntaa lääkkeeksi -teemasta puhutaan paljon, mutta sen hyödyntäminen on edelleen vähäistä.

Liikuntapoliittisessa selonteossa linjattiin, että "jokaisen kunnan tulee huolehtia, että liikuntaneuvontaa on tarjolla." Ensimmäinen askel on suunnitella, miten ja kuka neuvontaa toteuttaa. Seuraavaksi pohditaan, kenelle se on suunnattu ja mitä se pitää sisällään.

Terveydenhuolto kaipaa kipeästi liikunta-alan ammattillaista moniammatilliseen ketjuunsa, jonka koulutus antaa eväitä terveyttä edistävän liikunnan neuvontatyöhön.

Liikuntaneuvonnan on mahdollista olla seuraava hyvinvoinnin megatrendi. Lue lisää KKI-blogista, millaisia eväitä KKI-ohjelman kokemuksista liikuntaneuvonnan edistämiseksi ammentaa hankekoordinaattori Katariina Tuunanen