Yhteistyöllä lisää kävelyä ja pyöräilyä -seminaarit

KKI-ohjelma, Liikennevirasto, Aluehallintovirastot, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Maakuntien liitot toteuttavat Yhteistyöllä lisää kävelyä ja pyöräilyä -koulutuskierroksen syksyllä 2018.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, miten eri toimijoiden yhteistyöllä edistetään poikkihallinnollisesti kestävän liikkumisen olosuhteita ja tehdään omasta kunnasta ja alueesta kävelyn ja pyöräilyn edelläkulkija! Tilaisuudet ovat tarkoitettu erityisesti liikenteen, liikunnan ja kaavoituksen parissa työskenteleville sekä muille sidosryhmille, jotka ovat tärkeässä roolissa kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä.

Katso seminaarien paikkakunnat ja aikataulu.

Lisätietoja:
ohjelmakoordinaattori Tanja Onatsu
p. 040 588 0263
tanja.onatsu(at)likes.fi